Die gigantische boost is vooral te danken aan het aantal deelnemende wandelaars. Bij de lopers is het aantal voorinschrijvingen gestegen van 2.050 naar 2.108 - plus 58 dus - maar bij de wandelaars is die toename veel groter: van 1.405 naar 2.118, of zomaar eventjes 713 meer. Dat betekent dat er voor het eerst meer wandelaars dan lopers vooraf ingeschreven zijn, met name tien.

Geen last van de scheiding met de Torhoutse Batjes

Nacht-secretaris Peter Verplancke, die lange dagen en korte nachten heeft geklopt, is net als het hele bestuur met voorzitter Dirk Verduyn uiteraard in zijn nopjes met de massale belangstelling voor de Nacht. Het sportevenement vindt dit jaar gescheiden van de Torhoutse Batjes plaats - de Koopdagen kennen dit weekend op 15, 16 en 17 juni hun beloop - maar heeft daar duidelijk geen hinder van. Het tegendeel zou wel eens waar kunnen zijn: dat de Batjes extra volk zouden lokken mochten ze wél weer met de Nacht samenvallen.

Een aantal cijfers in detail? Peter Verplancke: "Er nemen na de voorinschrijvingen 648 wandelaars deel aan de 10 km (plus 183), 309 aan de 21 km (plus 121), liefst 705 aan de 42 km (plus 313) en 456 aan de 100 km (plus 96). In het lopen hebben we al 248 deelnemers voor de 5 km (plus 52), 975 voor de 10 km (min 41), 618 voor de halve marathon (min 4) en 267 voor de marathon (plus 51).

Vrouwen grijpen de macht in de wandeltochten

Dat het uiteindelijke deelnemersaantal hoger zal uitkomen dan het record van vorig jaar, is op basis van de voorinschrijvingen een quasi zekerheid. Toen klokte de Nacht af op 5.865 lopers en wandelaars. Want uiteraard kan er de avond zelf nog inschreven worden, wat velen ook doen.

"Opmerkelijk is de grote belangstelling vanwege de vrouwelijke deelnemers", voegt voorzitter Dirk Verduyn eraan toe. "Op de boomende wandeltocht van 42 km zijn de vrouwen voorlopig zelfs sterker vertegenwoordigd dan de mannen. Een trend die we ook zien voor de 21 en de 10 km wandelen. Voor de 100 km-wandeltocht daarentegen blijven de heren met zo'n 80% zwaar in de meerderheid. Wat de loopwedstrijden betreft, wil ik er nog even aan toevoegen dat bij ons op alle onderdelen dezelfde winstpremies gelden voor de vrouwen als voor de mannen. Andere wedstrijden kunnen daar een voorbeeld aan nemen."