Via een tussenpersoon kwam de mail van De Brave Oostendenaar bij ons terecht. De organisatie noemt zichzelf een 'AVZW', een anonieme vennootschap zonder winstgevend doel'. En ze hebben een eerst actie achter de rug. Onlangs overplakte De Stoete Ostendenoare het bordje 'Koninginnelaan' ter hoogte van de Drie Gapers m...

Via een tussenpersoon kwam de mail van De Brave Oostendenaar bij ons terecht. De organisatie noemt zichzelf een 'AVZW', een anonieme vennootschap zonder winstgevend doel'. En ze hebben een eerst actie achter de rug. Onlangs overplakte De Stoete Ostendenoare het bordje 'Koninginnelaan' ter hoogte van de Drie Gapers met een bordje 'Avenue-Lumumba-Laan'. Maar dat vindt De Brave Oostendenaar totaal onaanvaardbaar. Daarom hebben zij het bordje weer verwijderd."Lumumba werd vermoord na enkele maanden eerste minister van Congo geweest te zijn. Tijdens die korte periode slaagde hij erin enkele duizenden Baluba's in Kasai te laten afslachten door zijn leger. Eén moord is uiteraard verwerpelijk, maar een moord op enkele duizenden lijkt ons duizend maal meer verwerpelijk. Het is dan ook totaal onaanvaardbaar dat ook de kleinste straat, de minste publieke ruimte in onze stad de naam van die man zou dragen." De Brave Oostendenaar merkt ook nog op dat het bordje strijdig is met de taalwetgeving vanwege de tweetalige vermelding 'avenue' en 'laan'. "Dat zou er op kunnen wijzen dat dit 'geheime' genootschap (De Stoete Ostendenoare dus, red.) samengesteld zou kunnen zijn uit franskiljonse republikeinse bourgeois", meent de 'brave' tegenstander.De actiegroep klaagt ook nog het gebrek aan onderhoud van het standbeeld van Leopold II aan de Drie Gapers aan en belooft er het onkruid te zullen wegnemen. "Omwille van voor de hand liggende budgettaire redenen zijn we niet in staat om in het onderhoud van de Thermen of van Huize Louise Marie te voorzien", laat de 'Braven' nog weten.(HH)