Martine Fournier vroeg minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts een stand van zaken in verband met het door de Raad van State vernietigde traject van de N8 tussen Hoogstade en Ieper. De minister antwoordde dat hij zal starten met een bevraging en pas dan een planproject zal maken. "Verrassend, want een jaar geleden beloofde hij nog met de bestaande kennis een nieuw planproject op te stellen", aldus Martine Fournier die niet begrijpt dat de minister het onderzoek nu helemaal wil overdoen. "Hierdoor komt de eerste vijf...

Martine Fournier vroeg minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts een stand van zaken in verband met het door de Raad van State vernietigde traject van de N8 tussen Hoogstade en Ieper. De minister antwoordde dat hij zal starten met een bevraging en pas dan een planproject zal maken. "Verrassend, want een jaar geleden beloofde hij nog met de bestaande kennis een nieuw planproject op te stellen", aldus Martine Fournier die niet begrijpt dat de minister het onderzoek nu helemaal wil overdoen. "Hierdoor komt de eerste vijf jaar zeker geen oplossing uit de bus."Voor het noordelijk gedeelte van de N8 in Veurne waren er voor de Raad van State geen problemen. Dit gedeelte wordt dus uitgevoerd zoals gepland. Voor 2016 is 2 miljoen euro voorzien voor de onteigeningen en 240.000 euro voor een studie voor het herinrichten van het wegvak. Vanaf 2017 zouden de werken effectief moeten starten.De omleiding rond Hoogstade werd begin 2015 door de Raad van State vernietigd. Eerder had de Raad van State al hetzelfde gedaan met de geplande omleidingsweg rond Brielen, Elverdinge en Woesten. Minister Weyts zei hierover in april 2015: "Wat betreft de vernietigde delen van het GRUP zal het planningsproces moeten worden herdaan. Het is evident dat er beroep zal worden gedaan op de meest actuele gegevens die ter beschikking zijn en dat hierbij aandacht zal gaan naar de verkeersstromen die een directe impact hebben op het gebruik van de N8."Nu de vernietiging ongeveer een jaar geleden is, vroeg Martine Fournier de minister of hij zijn beloftes is nagekomen. Hij antwoordde: "Het dossier ligt zeer gevoelig in de regio. Daarom is een goede communicatie met gemeentebesturen, andere betrokken administraties, stakeholders en de bevolking een belangrijk aandachtspunt. Vooraleer een nieuw planproces op te starten, is het nodig om na te gaan welke de noden en verwachtingen van de verschillende partners zijn. Op basis van deze analyse zal bepaald worden welke procedures moeten worden aangevat."Martine Fournier begrijpt niet dat de minister het volledige inspraak- en studietraject opnieuw wil afleggen. "Met deze keuze lijkt de minister alle mogelijke beslissingen voor aanpassingswerken aan de N8 tussen Hoogstade en Ieper te blokkeren tot na de volgende verkiezingen. Hij gaat zo in tegen het protocol afgesproken in 2005 en hypothekeert de socio-economische ontwikkeling van de streek en de leefbaarheid van de woonkernen."Ook werkgeversorganisatie Voka is ontstemd. "De streek wacht al lang genoeg op een oplossing. Na meer dan 10 jaar overleg en studie is op het terrein nog niets gerealiseerd. Het is tijd voor beslissingen en realisaties", vindt Voka. (pjb)