De drie willen tot een dienstenassociatie met de kinderafdeling van het AZ Damiaan in Oostende komen omdat de werkdruk te hoog ligt. De directie wil dat ook, maar weigert er een vaste datum op te plakken. De drie pediaters stelden een ultimatum, dat werd niet ingewilligd en daarop kondigden de drie hun ontslag per 1 december aan. Dat gaat morgen in. Het Serruysziekenhuis is sinds 1 januari 2009 gefuseerd met het AZ Sint-Jan Brugge en niet met het AZ Damiaan, zoals velen in Oostende willen.
...

De drie willen tot een dienstenassociatie met de kinderafdeling van het AZ Damiaan in Oostende komen omdat de werkdruk te hoog ligt. De directie wil dat ook, maar weigert er een vaste datum op te plakken. De drie pediaters stelden een ultimatum, dat werd niet ingewilligd en daarop kondigden de drie hun ontslag per 1 december aan. Dat gaat morgen in. Het Serruysziekenhuis is sinds 1 januari 2009 gefuseerd met het AZ Sint-Jan Brugge en niet met het AZ Damiaan, zoals velen in Oostende willen.'Algemeen directeur Hans Rigauts laat uitschijnen dat er drie nieuwe pediaters komen, maar hun namen zijn niet geafficheerd op de afdeling en niet bekend bij ons of het verplegend personeel', zegt dr. Marc Naert, een van de vertrekkers. 'Wellicht is er een structuur opgezet waarbij de vier pediaters van Brugge ook komen wacht lopen en consultaties doen in Oostende. Maar dat is onwettelijk: er moeten minstens drie verschillende pediaters per campus zijn.''Er moet minstens één aangestelde kinderarts zijn om op de campus een kraamafdeling, een dagkliniek voor kinderen, een dienst spoedgevallen en een dienst intensieve zorgen te mogen hebben. Door het verlies van de pediatrie komt de campus Oostende in zijn geheel dus in het gedrang', zegt Naert. 'Maar vermoedelijk is dat de bedoeling en komt ons vertrek de directie goed uit. De afbouw van dienstverlening in Oostende zit in hun verborgen agenda. Maar wellicht doet men er alles aan om dat onzichtbaar te houden tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.''Wij vrezen dat hier enkel een geriatrisch centrum in onderafdeling van het AZ Sint-Jan Brugge overblijft', zeggen Groen!-volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt en -OCMW-raadslid Collins Nweke. Volgens Groen! blokkeert OCMW-voorzitter Franky De Block doelbewust de samenwerking met het AZ Damiaan omdat zijn partij SP.A de controle over de ziekenhuizen van Brugge en Oostende niet snel uit handen wil geven.'Perfect geregeld''Er is een gegarandeerde continuïteit en er is geen enkel wettelijk probleem' reageert directeur-generaal dr. Hans Rigauts van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. 'Wij starten in eerste instantie met een wisselbeurt met pediaters uit Brugge, maar daar hebben we acht pediaters. Het is dus geen probleem om beide kinderafdelingen in stand te houden. Intussen trekken we nieuwe mensen aan. Er is een dienstorder verspreid en alles wordt vandaag mondeling besproken met de verpleegkundigen. Alles is perfect geregeld.'(HH)Meer in Krant van West-Vlaanderen (editie De Zeewacht). En vanavond in het journaal van FOCUS.