Een officiële berisping. Dat kreeg een commissaris van de recherche van de lokale politiezone Oostende voor aanhoudende pesterijen. De man kleineerde en beledigde een vrouwelijke collega jarenlang. Het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen, ontving een klacht en startte een onderzoek.
...

Een officiële berisping. Dat kreeg een commissaris van de recherche van de lokale politiezone Oostende voor aanhoudende pesterijen. De man kleineerde en beledigde een vrouwelijke collega jarenlang. Het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen, ontving een klacht en startte een onderzoek."Wij hebben dit behandeld als een pestdossier", zegt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. "We hebben alle standpunten bekeken. En daarbij vonden wij dat we redenen genoeg hadden om die man een streng signaal te geven."Die redenen waren dan voornamelijk de gênante getuigenissen van het slachtoffer van de commissaris. Zo noemde hij haar tegen collega's en in haar gezicht een "dom wijf". Terwijl ze een verhoor aan het afnemen was, stapte de commissaris binnen om de man in kwestie te vragen of hij er geen problemen mee had dat hij door haar ondervraagd werd. Collega's die met haar de baan op gingen betuigde hij zijn "medeleven".Ook de haardos van de agente werd meermaals op de korrel genomen. Toen ze later haar overplaatsing vroeg en kreeg, weigerde de commissaris haar nog te groeten of de hand te schudden. De agente in kwestie eindigde meermaals in tranen op het toilet.Wanhopig stapte de vrouw uiteindelijk naar het gerecht. Haar dossier kwam dan ook al snel op een bureau in het arbeidsauditoraat terecht. De commissaris in kwestie werd verhoord en kwam er uiteindelijk met een 'praetoriaanse probatie' van af."Dat is in mensentaal een officiële tik op de vingers", zegt De Ketelaere. "We willen hem hiermee een streng signaal geven en laten weten dat de feiten niet door de beugel kunnen. Op die manier is hij ook gewaarschuwd voor de toekomst. Want zo'n maatregel is perfect omkeerbaar. Als er dus nieuwe zaken opduiken kan het onderzoek heropend worden."Pesten wordt de laatste jaren als prioritair behandeld door het arbeidsauditoraat. Auditeur De Ketelaere schrijft de zaak in Oostende dan ook heel wat maatschappelijk belang toe. "Pesterijen zijn niet makkelijk te onderzoeken, want er is nogal wat grijze zone. De ene heeft natuurlijk al langere tenen dan de andere. Wat voor de ene een grapje is, kan door de andere als pesten aanzien worden.""Soms denken mensen dat ze grappig zijn, terwijl ze niet weten hoe hard zie iemand met hun zogenaamde grapjes raken. Zo zou het gedrag van de commissaris in kwestie in een oudere cultuur misschien als normaal bestempeld zijn. Maar ook onze visie op waarden en normen evolueert mee met die van de maatschappij. En wij zijn echt van oordeel dat zijn gedrag niet toelaatbaar was."Bij de politiezone zelf blijft men karig met commentaar. "Wij hebben daar gepast op gereageerd", zegt korpschef Philip Caestecker. "Maar ik ga hier in de media geen verklaring over afleggen. Het gaat hier puur om een interne zaak."