Minister Hilde Crevits keurt 25 West-Vlaamse dossiers voor mobiliteitsplan goed

Redactie KW

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits keurde de dossiers van 25 West-Vlaamse gemeenten voor de verfijning van hun mobiliteitsplan goed.25 De gemeenten krijgen, afhankelijk van hun grootte maximaal 75.000 euro. Bij de verfijning van het plan ligt de nadruk vooral op de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer.

De eerste dossiers op het bureau van Vlaams Minister Hilde Crevits zijn meteen West-Vlaamse. Ze keurde 25 dossiers goed, waarin West-Vlaamse gemeenten steun vragen om hun mobiliteitsplan op te starten, verder uit te diepen of aan te passen.

“Gemeenten hebben allemaal een mobiliteitsplan opgemaakt in de voorbije jaren, maar ze kunnen dat aanpassen. Bv een gemeente die een zone 30 heeft ingevoerd heeft, die kan zeggen we zullen nu toch wat extra maatregelen nemen om het openbaar vervoer te stimuleren, of om extra parkings voor auto’s te maken of om fietsstallingen te plaatsen”, zegt minister Crevits.

De gemeenten hebben ondertussen al heel wat aanpassingen gedaan om de leefbaarheid in de stadskern te verbeteren. Zo zijn in Kortrijk bijvoorbeeld de zones 30 uitgebreid en is het fietspad op de weg van Staden naar Roeselare gescheiden van de rijbaan. Maar er kan nog meer.

“Ik denk dat er nog heel veel kleine zaken zijn. Extra fietsstallingen, betere voorzieningen voor het openbaar vervoer, toch gemeenten die op basis van fijn stof zeggen van we zullen het verkeer toch wat anders laten circuleren, van die zaken. Je voelt dat de gemeenten daar actief mee bezig zijn, dat ze hun plannen willen bijsturen”, klinkt het bij de minister.

Met de steun hoopt de Vlaamse Overheid ook de duurzame mobiliteit te stimuleren waarbij het juiste vervoermiddel wordt gebruikt op het juiste moment. De kleinere gemeenten krijgen maximum 30 000 euro, de grote 75 000 euro. (Focus-WTV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.