Wetenschappers: de beste remedie tegen verspreiding is jachtstop op everzwijnen

© Getty Images/iStockphoto
Redactie KW

Er komt reactie op de voorstellen van het Algemeen Boerensyndicaat over de aanpak van de Afrikaanse varkenspest in België, nadat bij twee everzwijnenkadavers in Etalle, in de provincie Luxemburg, de zeer besmettelijke ziekte werd vastgesteld.

Het Boerensyndicaat wil op het volledige Belgische grondgebied de everzwijnen gecontroleerd afschieten “Bijzonder onverstandig”, zegt Jelle Van den Berghe, docent natuurbeheer, soortenbeheer en biodiversiteit aan de PXL Hogeschool in Hasselt. “Er zijn genoeg wetenschappelijke studies die precies het tegendeel beweren: we moeten een volledige jachtstop op everzwijn invoeren.”

De Afrikaanse Varkenspest is een gigantische bedreiging voor de miljoenen varkens in ons land. Toch vindt Van den Berghe de reactie van het Algemeen Boerensyndicaat en de jachtsector zeer zorgwekkend. “Als deze crisis niet verstandig wordt aangepakt dreigen massale ruimingen, terugroepacties van vlees uit de winkelrekken en de bijhorende tientallen, zo niet honderden miljoenen euro aan schade voor de sector en dus ook voor de overheden die in dergelijke gevallen vaak compenseren”, beweert hij.

Als je de jacht opent, gaan de dieren zich verspreiden en wordt de dreiging voor een grote epidemie alleen groter

Het virus dat de Afrikaanse varkenspest veroorzaakt, is hardnekkig en kan tot 18 maanden nadat een dier is gedood nog de ziekte overdragen. Daarom moeten zowel de jacht- als de varkenssector erg voorzichtig zijn: een spatje bloed op een jeep tijdens de jacht of een stukje hesp van een besmet dier dat bij varkens of everzwijnen geraakt, kan de ziekte verspreiden. Eigenlijk moeten we de everzwijnen zoveel mogelijk met rust laten zodat ze diep in hun bossen blijven. Als je de jacht opent, gaan de dieren zich verspreiden en wordt de dreiging voor een grote epidemie alleen groter.”

Afrikaanse Varkenspest is een ziekte die haar oorsprong heeft in Sub-Sahara-Afrika en die zich de laatste jaren via de Kaukasus een weg heeft gebaand naar Europa. Zowel varkens als everzwijnen zijn vatbaar voor de besmettelijke en bijna steeds dodelijke aandoening. Voor de mens is er geen enkel risico. “Wetenschappelijke studies tonen aan dat de verspreiding van het virus dat verantwoordelijk is voor de

Afrikaanse varkenspest op verschillende manieren gebeurt”, aldus Van den Berghe. “Natuurlijke verspreiding van everzwijn op everzwijn is er daar slechts één van, en absoluut niet de belangrijkste. Onderzoeken, onder andere van de universiteit van Wageningen, tonen aan dat het veeleer menselijke handelingen van de landbouwsector en de jachtsector zijn, die het virus razendsnel verspreiden. Denk aan dierentransporten, vleestransporten en mesttransporten door de landbouwsector, en zeker ook jagers die vanuit Vlaanderen gaan jagen in Wallonië, Duitsland of nog verder naar het oosten, vanwaar ze via het meegebrachte vlees of slecht ontsmette materialen zoals messen, vleeshaken, kruiwagens, hun 4×4, hun kledij, schoenen en zelfs hun jachthonden de ziekte zeer makkelijk kunnen importeren”, zegt hij.

“Dr. Klaus Depner van het Duitse Instituut voor Epidemiologie, een top-autoriteit op dit vlak, pleit heel erg duidelijk voor een totaal jachtverbod op everzwijn als respons op de uitbraken van Afrikaanse Varkenspest. Het risico op verspreiding via jachtpraktijken is gewoonweg te hoog. Bovendien veroorzaakt de jacht een hogere mobiliteit van everzwijnen: drijfjachten zorgen dat mogelijk besmette dieren zich verder gaan verspreiden in het landschap en zo in contact komen met landbouwdieren. Depners oproep tot ‘rust in het bos’ is noodzakelijk om de verspreiding van Afrikaanse Varkenspers tegen te gaan”.

“Gelet op dit alles is de eerste reactie van ABS en HHV op Twitter bijzonder ongelukkig”, besluit Van den Berghe. “Hun oproep om met het jachtgeweer, zogenaamd als ‘enige remedie’, de verspreiding van het virus tegen te gaan is precies het tegenovergestelde van wat wetenschappelijk gezien zou moeten gebeuren.”

(BELGA)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier