Vleteren ziet streng toe op sluikstorten

Sluikstorters worden hard aangepakt zodat het werk van de Mooimakers niet tevergeefs is. © RVL
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Tijdens de gemeenteraad van woensdagavond vroeg Kristof Dejonckheere (Vleteren Actief) hoe het gesteld is met het aantal sluikstorters in de gemeente. Volgens burgemeester Stephan Mourisse (LVP) worden er jaarlijks zowat vijf GAS-boetes uitgeschreven, vooral voor sluikstorten. “En die worden streng aangepakt en er wordt opgevolgd of ze de boetes betalen”, aldus de burgemeester.

Voor de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-verkeer) zal worden samengewerkt met Ieper. Het gaat om overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren. De verkeersinbreuken worden onderverdeeld in twee categorieën (58 of 116 euro) naargelang de aard van de inbreuk.

Binnen Arro Ieper zijn er al enkele gemeenten die hiervoor een beroep doen op In Touch, een dienstverleningsmodel voor GAS4 vanuit de stad Ieper. Ook Poperinge doet hierop een beroep. De vraag kwam dan ook vanuit de politie Poperinge of Vleteren dit ook overweegt.

Tarieven

Binnen de samenwerking is er afgesproken met de aangesloten gemeenten dat de stad voor de administratieve verwerking 30 euro, te indexeren, ontvangt. In ruil voorzien zij in de behandeling van de dossiers. “Wij stellen voortaan dus geen parkeerovertredingen meer vast. Maar eigenlijk kwamen die alleen voor aan de parkbegraafplaats in Oostvleteren of overtredingen in het kader van een tijdelijk politiereglement”, zei de burgemeester.

Er werd aangenomen om de tarieven uit het retributiereglement voor stedenbouwkundige inlichtingen/handelingen/meldingen te herzien. Deze tarieven waren ongewijzigd sinds de ingang van het retributiereglement begin 2020. De nieuwe tarieven gaan in vanaf 1 februari.

De tarieven uit het huidige retributiereglement worden geïndexeerd door het indexcijfer van september 2022 te vergelijken met dat van december 2019 (toen het retributiereglement werd opgemaakt). Dit betekent een verhoging van 14,86 procent.

Cabine

Fluvius was vragende partij om een nieuwe elektriciteitscabine te plaatsen langs de Zwijnlandstraat. Dit om spanningsklachten op te lossen in het net. De cabine dient om het net te verzwaren zodat de klachten kunnen verholpen worden.

Aan de Zwijnlandstraat zijn verschillende percelen eigendom van het OCMW van Vleteren. Een van die percelen werd hiervoor geschikt gevonden en de pachter gaat akkoord. Het gaat om 56 vierkante meter.

Jachtrecht

Op de gronden eigendom van het OCMW is er een verhuring van het jachtrecht van toepassing. Dit jachtrecht wordt telkens voor een periode van 9 jaar toegewezen.

De vorige periode (2014-2022) is afgelopen en dus diende het jachtrecht opnieuw toegewezen worden voor de volgende 9 jaar (2023-2031). De raad voor maatschappelijk welzijn besliste over de verhuring en de toewijzing van het jachtrecht aan dezelfde drie Wildbeheerseenheden (WBE) als vroeger.

Kristof Dejonckheere stelde dat de hogere subsidies aan verenigingen volledig terecht waren, gezien de prijsverhogingen voor de huur van de zalen. “Daar werd echter niet op ingegaan. Wat we voor de verenigingen wel toejuichen, is dat ze niet moeten betalen voor de huur van nadars”, besloot het raadslid.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.