“Vlaamse overheid is nu aan zet bij realisatie Preshoekbos”

Axel Vandenheede

Het Preshoekbos, gelegen op Kortrijks en Meens grondgebied, is momenteel 103 hectare groot. “Maar het gaat niet snel genoeg”, stellen Tine Soens en Bert Herrewyn. “We kijken vooral naar de Vlaamse overheid om gronden te verwerven, zodat het bos sneller kan worden uitgebreid.”

In 1999 werd er in de streek Menen-Kortrijk liefst 250 hectare aan bosuitbreidingsgebied voorzien om het Preshoekbos te realiseren. Daarbij inbegrepen wel 13,87 hectare aan de verkeerswisselaar E17-E403, die niet toegankelijk is voor het publiek. Achttien jaar later is het Preshoekbos, exclusief die 13,87 hectare, 89,27 hectare groot. “Dit jaar komt daar nog eens 8,2 hectare bij“, vertelt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A). “Recent heeft het Agentschap Natuur en Bos de nodige gronden verworven – de stad en het OCMW verkochten die aan ANB – en op 25 november is een plantactie gepland.”

“Minister Joke Schauvliege liet verder weten dat er in de winter 2018-2019 nog eens 3 hectare kan worden ingericht”, stelt Tine Soens, Vlaams Parlementslid voor SP.A die de realisatie van het Preshoekbos voor haar fractie opvolgt. “In de winter 2019-2020 zou er nog eens 4 hectare bijkomen.”

Terrein FC Marke

Onder meer het huidige voetbalterrein langs de Preshoekstraat zal dan beplant worden. “Dat veld wordt enkele maanden per jaar gebruikt door voetbalclub FC Marke, al is het eigenlijk niet meer bespeelbaar”, aldus nog de schepen. “Samen met schepen van Sport An Vandersteene zoeken we nu naar een oplossing. De club gaat alvast akkoord om te verhuizen naar een andere en vooral betere locatie.”

FC Marke hoopt dat er snel duidelijkheid komt. “De club telt 320 spelers en die moeten allemaal kunnen trainen“, stelt secretaris Patrick Gysbrecht. “We hebben twee velden ter beschikking op het sportcentrum Olympiadeplein, maar dat is niet voldoende. In die optiek is het veld in de Preshoekstraat handig. Al botsen we daar ook op onze limieten: er is geen verlichting, er zijn geen kleedkamers, we kunnen het veld niet besproeien…”

“Voor de jongere spelers is verhuizen naar Lange Munte geen oplossing” – Patrick Gysbrecht, FC Marke

“De jeugd zou nu deels kunnen uitwijken naar sportcampus Lange Munte. Een goede oplossing voor de oudere spelers, maar voor de jongere niet. We kunnen niet verwachten dat 7- tot 9-jarigen 7 kilometer van Marke naar daar rijden. Toch willen we als bestuur positief blijven: het stadsbestuur houdt ons op de hoogte en we zoeken samen naar een oplossing.”

Kunstgrasveld

Die oplossing zou een kunstgrasveld kunnen zijn… Patrick Gysbrecht: “Als een van beide velden op de sportcampus in kunstgras zou zijn, dan zou er daarop meer gespeeld en getraind kunnen worden, waardoor we genoeg zouden hebben aan twee velden. Maar ik begrijp wel dat stad Kortrijk niet elke voetbalclub een kunstgrasveld kan geven.”

De aanplanting van het Preshoekbos gaat dus vooruit, al mag het voor Bert Herrewyn en Tine Soens een stuk sneller gaan. “Er wordt per jaar ongeveer 6 hectare gerealiseerd”, stellen ze. “Aan dit tempo zal het nog enkele tientallen jaren duren voor dat bos van 250 hectare er is.”

“Bovendien is het zo dat er de laatste jaren bijna niets meer van bos is bijgekomen“, pikt Jan Allegaert in. Hij is boswachter voor de regio Zuid-Vlaamse heuvels. “Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk hebben de voorbije jaren de nodige inspanningen gedaan, nu is de Vlaamse overheid aan zet”, vervolgt Bert Herrewyn. “We willen een beetje gezonde druk creëren, al wil ik daarbij wel stellen dat de verstandhouding met Agentschap Natuur en Bos goed is.”

Ecotunnel

Een extra motivatie kan de grote verscheidenheid aan fauna zijn. Zo werden in het Preshoekbos al verschillende keren reeën gespot. Net als in het Kennedybos trouwens. “Het Preshoekbos wordt in twee gedeeld door de snelweg E403”, reageert parlementslid Tine Soens. “Daarom komt er een ecotunnel. Momenteel is er in de Preshoekstraat een tunnel voor auto’s en fietsers. Die wordt een stuk smaller, vijf meter, en daarnaast komt een ecotunnel voor dieren.”

“Het Agentschap Wegen en Verkeer gaf al zijn toestemming”, pikt schepen Bert Herrewyn in. “De stad zal de grondwerken voor zijn rekening nemen, het Agentschap Natuur en Bos de inrichting van de ecotunnel. Het verkeer zal dan nog enkel van Lauwe naar Marke kunnen rijden.” Deze ingrijpende werken zijn gepland voor 2019.

“De laatste jaren is er bijna niets meer van bos bijgekomen” – boswachter Jan Allegaert

ANB en stad Kortrijk slaan de handen ook in elkaar voor de aanleg van een looppiste. “De looppiste zal 5,3 kilometer lang zijn en door het bosgebied lopen”, vertelt boswachter Jan Allegaert. “Maximaal 10 procent zal verhard zijn. De werken starten nog eind dit jaar op en in het voorjaar moet het looppad er zijn.”

“Een dergelijk initiatief kan omdat het Preshoekbos als stadsrandbos wordt bestempeld. Recreatieve voorzieningen kunnen dus zeker. Er is in dit bos trouwens al een ruiterpad en er zijn al twee wandelingen bepijld”, besluit Jan Allegaert.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.