Vivendo moet plannen voor 63 sociale flats in de Mispelaar in Assebroek opnieuw wijzigen

Vorig jaar protesteerden buurtbewoners van de Mispelaar met een NatteBotteNactie aan het Brugse stadhuis. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De sociale bouwmaatschappij Vivendo moet haar plannen voor vier sociale appartementsblokken in de Mispelaar in Assebroek wijzigen. Het provinciebestuur heeft de vergunning, die de stad Brugge afleverde, geweigerd. N-VA Brugge roept het stadsbestuur en Vivendo op om die plannen definitief te begraven.

Buurtbewoners en de Brugse oppositiepartijen protesteren al lang tegen de bouw van 63 sociale flats in de Mispelaar in Assebroek. Ze vinden dit onverantwoord in een ‘signaalgebied’, een zone die gevoelig is voor overstromingen, dicht bij de Assebroekse Meersen.

Bouwgebied

Nochtans maakt de zone, die ingekleurd is als bouwgebied, deel uit van een site waar al private huizen gebouwd zijn. De bouw van de sociale flats liet wegens de ingewikkelde reglementering lang op zich wachten. Ondertussen zijn de geesten van de buurtbewoners ‘gerijpt’: ze vrezen voor mobiliteitsproblemen en overstromingen.

Twee buurtbewoners en het Vlaams Departement Omgeving gingen bij de West-Vlaamse deputatie in beroep tegen de vergunning die de stad Brugge afleverde. Donderdag heeft het provinciebestuur de vergunning geweigerd. “De deputatie volgde daarbij het advies van de provinciale omgevingsambtenaar, die eerder ook al negatief advies afleverde”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

Waterproblematiek

“Het voornaamste pijnpunt was de waterproblematiek. Het dossier ligt in een signaalgebied. De waterbeheerder Oostkustpolder had een negatief advies gegeven. Om tegemoet te kunnen komen aan deze opmerkingen moesten te grote aanpassingen gebeuren aan het project, dit was niet meer mogelijk in graad van beroep. Daarnaast ontbrak ook een beslissing van de gemeenteraad van de stad Brugge rond het nieuwe rooilijnplan”, aldus de gedeputeerde.

Vivendo had de plannen nog wat bijgestuurd, om tegemoet te komen aan de kritiek van de buurt. Zo werd een grotere waterbuffer voorzien. Maar dat werd niet meer voorgelegd aan de Brugse gemeenteraad.

Parkeerplaatsen

Dirk De fauw, voorzitter van sociale bouwmaatschappij Vivendo, is niet verrast: “Ik heb nog geen officiële nota van de beslissing van het provinciebestuur gezien, maar ze zat er aan te komen. Tijdens een hoorzitting gaf het polderbestuur al negatief advies voor de bouw van een ondergrondse parking wegens de watergevoeligheid van dit gebied.”

“Sowieso betekent dit niet het einde van dit project. De site is bouwgrond, er mogen daar sociale flats gebouwd worden. Het gevolg is dat Vivendo nieuwe plannen zal indienen, zonder ondergrondse parking. We moeten dan wel nadenken over een alternatieve parkeeroplossing die geen mobiliteitsproblemen veroorzaakt.”

Uitstel, geen afstel

“De wetgeving gebiedt de creatie van één parkeerplaats per sociale woning, er zulen dus bovengrondse parkeerplaatsen op het openbaar domein voorzien moeten worden. De nieuwe plannen, met een andere invulling van het openbaar domein, zullen dan aan de Brugse gemeenteraad voorgelegd worden. Wat betekent dat dit dossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. Dit is uitstel, geen afstel”, aldus Dirk De fauw, die hoopt dat het provinciebestuur zijn beslising motiveert en ook zegt wat voor de deputatie dan wel kan en mag in Mispelaar.

Oppositie opgelucht

N-VA Brugge is opgelucht dat het provinciebestuur de nieuwste bouwaanvraag van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo heeft afgewezen. Gemeenteraadslid en actievoerder Pol Van Den Driessche wijst erop dat de bestendige deputatie haar beslissing motiveert met het argument dat in dit watergevoelige gebied geen appartementen met ondergrondse parkeergarages kunnen worden gebouwd:

“Dat was ook altijd de stelling van omwonenden, experten, natuurliefhebbers, de N-VA en andere partijen. Nu nog bouwen in een signaalgebied, vlakbij de historisch Assebroekse Meersen, is totaal fout en onaanvaardbaar. Wij roepen dan ook Vivendo en burgemeester Dirk De fauw, die voorzitter is van deze sociale huisvestingsmaatschappij, dit onzalige plan nu definitief te begraven. De dramatische overstromingen van de voorbije zomer moeten zelfs de meest fervente betonliefhebbers toch hebben overtuigd. Zeker in Assebroek, de meest volgebouwde gemeente van West-Vlaanderen”, aldus Pol Van Den Driessche.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.