Trajectcontrole in Kwagatstraat en Hogestraat

© (Foto GST)
Redactie KW

De bezorgdheid rond verkeersveiligheid op het traject Hogestraat-Kwagatstraat in Oostkamp is reeds lang gekend. De gemeente leverde in het verleden al inspanningen door snelheid remmende maatregelen te nemen, zoals wegversmallingen en verkeersdrempels maar toch bleven de bezorgdheden bestaan zonder een pasklare oplossing voor het vele verkeer en de verkeerslast op de as Hogestraat en Kwagatstraat. Daarom werd beslist om studiebureau Vectris in te schakelen. Vanuit de bevindingen uit deze studie is er nu een concrete beslissing genomen voor de plaatsing van een trajectcontrole.

Om de verkeersveiligheid en leef kwaliteit op de as Hogestraat-Kwagatstraat te verbeteren, heeft de gemeente ervoor gekozen om er een trajectcontrole te plaatsen. Door de snelheid op het hele traject te verlagen naar 50 km/uur, enkele straten te knippen en de voorrangsregeling te wijzigen, zal het traject veiliger worden voor omwonenden en weggebruikers.

De mogelijke maatregelen die na een studie van het bureau Vectris voorgesteld zijn, werden besproken tijdens een bewonersvergadering op 17 februari dit jaar. De resultaten van deze vergadering en de bevindingen van de studie vormden voor de gemeente de basis voor de beslissing om een trajectcontrole in te stellen in deze zone. Die optie werd immers als meest doeltreffende maatregel weerhouden, ondanks de niet geringe kostprijs.

Tijdens de gemeenteraad van 17 september werd de wijziging van de verkeersreglementen die van toepassing zijn voor deze trajectcontrole goedgekeurd. De camera’s zijn intussen besteld en zullen in het voorjaar van 2021 geleverd en geïnstalleerd worden. Samen met de politie en de technische partner werden de locaties voor de camera’s bepaald. Tegen de zomer 2021 zou de trajectcontrole werkzaam moeten zijn.

Op het volledige traject Hogestraat-Kwagatstraat tussen het kruispunt met de Bergenstraat en de Sijslostraat tot het kruispunt met de Torhoutsestraat zal een snelheidsregime van 50 km/uur gelden.

De as Hogestraat-Kwagatstraat wordt voorrangsweg ten opzichte van de zijstraten, waar momenteel nog een voorrang van rechts van toepassing is. Op een aantal zijwegen zijn maatregelen noodzakelijk om vluchtwegen voor de trajectcontrole uit te sluiten:

Er wordt een tractorsluis geïnstalleerd in de Canadastraat. Deze ingreep zorgt ervoor dat enkel (brom-)fietsers, wandelaars en landbouwverkeer kunnen passeren. De Westmolenstraat en Hazelbeekstraat worden geknipt.

Burgemeester Jan de Keyser reageert: “Aangezien Kwagatstraat-Hogestraat een belangrijke en noodzakelijke doorgangsweg is én we de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers én het leef comfort van de buurt willen verhogen, kiezen we voor een niet-evidente oplossing. Trajectcontroles vind je quasi niet op zo’n categorie wegen. Maar in samenspraak met de bevolking kiezen we toch voor deze zware investering.”

Voor Jean-Pierre Fraeyma, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang en zelf bewoner van de Kwagatstraat is dit een oplossing die kan werken. “Bij alle voorgaande snelheid remmende maatregelen kwam er een ander probleem naar boven. Vrachtwagens die hard in de remmen moesten gaan of veel gedaver als ze over de verkeersheuvels denderden. Nu er op een langer traject zal worden gecontroleerd hopen we met de buurt dat enerzijds alles rustiger zal zijn en vooral de snelheid naar beneden gaat. Nu is de as Hogestraat en Kwagatstraat soms een beetje een snelweg die levensgevaarlijk is voor voetgangers en fietsers.”

(GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.