https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

“Tijdelijke opheffing captatieverbod belangrijk en broodnodig”

© (Foto NS)
Redactie KW

Gouverneur Carl Decaluwé nam het besluit om het captatieverbod in onze provincie tijdelijk op te heffen. De land- en tuinbouwers kunnen tijdens de komende dagen hun strategische watervoorraad aanvullen en dat is broodnodig, zegt schepen Hedwig Kerkhove (CD&V).

Op 20 mei voerde de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, na een langdurige periode van droogte een captatieverbod in voor verschillende onbevaarbare waterlopen in onze provincie. Schepen van Land- en Tuinbouw Hedwig Kerckhove drong erop aan om dit captatieverbod op te heffen. De hevige regenbuien van de afgelopen dagen zorgden voor een stijging van het waterpeil van de waterlopen. Er viel gespreid over West-Vlaanderen gemiddeld 30 liter water per vierkante meter.

Schepen Hedwig Kerckhove verduidelijkt zijn vraag: “Door dit captatieverbod konden onze land- en tuinbouwers het water uit de waterlopen in onze gemeente niet langer benutten en dit ondanks de grote waterbehoefte voor de gewassen. Dit was een harde dobber aangezien de bedrijfseigen watervoorraden op dat moment al grotendeels opgebruikt waren. Intussen is het opgebouwde neerslagtekort door de lange droogte zeker niet weggewerkt. Het water dringt immers niet snel genoeg in de harde en droge bodem.”

De welgekomen regen zorgde ervoor dat het waterpeil in de waterlopen opnieuw gestegen is. Ook het streefpeil van de IJzer is opnieuw met 22 centimeter overschreden. “In normale omstandigheden betekent dit dat het overtollige water in zee wordt geloosd”, gaat de schepen verder. “Daarom heb ik de provinciale diensten gecontacteerd om een mogelijke tijdelijke opheffing van het captatieverbod te overwegen.”

Bijkomende spaar- en bufferbekkens

De gouverneur ging in op de vraag van schepen Hedwig Kerckhove. “Ik ben alvast heel blij met deze beslissing. Komende dagen wordt opnieuw zomers weer voorspeld. Met de aankomende hitte in zicht worden wellicht nieuwe beperkingen opgelegd. Een tijdelijke opheffing van het captatieverbod biedt onze land- en tuinbouwers tijdelijk de mogelijkheid om het strategische watervoorraden terug aan te vullen.” Op korte termijn worden de Vlaamse bekkenbeheerplannen geactualiseerd.

De gemeente pleitte bij het bekkenbestuur van de Brugse Polders om meer in te zetten op bijkomende spaar- en bufferbekkens. “Er blijft nood aan structurele waterberging. Water is immers het goud van de toekomst voor iedereen en de kunst is om er op het juiste moment voldoende, niet te veel en niet te weinig, beschikbaar te hebben en dan nog van een zo goed mogelijke kwaliteit.”

Momenteel kunnen landbouwers uit onze gemeente water capteren uit de bufferbekken op Hille-Zuid. Volgend jaar start de provincie ook het vergunningsdossier op voor de aanleg van een bijkomend bufferbekken aan de Willemstraat. Dit bekken zal ook gebruikt kunnen worden als spaarbekken waardoor plaatselijke landbouwers bijkomend water ter beschikking zullen hebben in droge periodes.

Intussen verliest de gemeente ook de overstromingsgevoelige gebieden niet uit het oog. In samenwerking met de gemeente werkte de provincie een aantal beschermingsmaatregelen uit om de wateroverlast in de toekomst te beperken. “De belangrijkste is de aanleg van een bufferbekken op de voormalige OCMW-gronden ter hoogte van de Hoogweg. Het openbaar onderzoek van de vergunningsaanvraag is momenteel lopende en de graafwerken op het terrein in functie van het archeologisch onderzoek zijn volop bezig”, liet de burgemeester Hendrik Verkest weten.

(NS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten