Strandvissers en zeehondenliefhebbers akkoord met verbod warrel- en kieuwnetten

© WK
Redactie KW

Er is een nieuw KB in de maak dat onze zeehonden en bruinvissen nog beter moet beschermen. Het wordt in de Belgische Noordzee verboden om netten uit te zetten vanuit pleziervaartuigen, en ook op het uitzetten van warrel- en kieuwnetten van op het strand staan voortaan zware boetes.

Jaarlijks spoelen vele zeehonden en bruinvissen aan langs de Belgische kust. Vorig jaar ging het volgens Jan Haelters, marien bioloog bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, over 75 bruinvissen en 99 zeehonden.

Groeiende populatie

“Vooral dat laatste cijfer is verontrustend, omdat het een verdubbeling is tegenover de voorgaande jaren. Dit is deels te verklaren door de groeiende populatie, maar we zien ook dat meer en meer dieren verstrikt raken in visnetten van recreatieve strandvissers”, zegt hij.

Ruim een derde van de vorig jaar overleden dieren zou op deze manier aan hun einde zijn gekomen. Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) komt daarom met nieuwe regels die de specifieke netten verbieden waar de dieren steeds vaker het slachtoffer van zijn.

“Met name de kieuw- en warrelnetten die uitgezet worden zijn een gevaar voor de dieren. Ze raken erin verstrikt en verdrinken. De dieren die wel losraken uit de netten, vertonen vaak ernstige verwondingen aan de nek”, klinkt het.

Recreatieve strandvisserij

Heel wat van de dieren die aanspoelen op onze stranden, zijn volgens Haelters slachtoffer van professionele visserij buiten de Belgische Noordzee. “De Belgische visserijvloot maakt immers quasi geen gebruik van kieuw- en warrelnetten. Maar waar we ze dus wel nog zien opduiken, is in de recreatieve strandvisserij.”

De recreatieve strandvisserij zal nog steeds mogelijk zijn zoals voorheen, maar met het juiste materiaal dat geen gevaar vormt voor bruinvissen, zeehonden en andere zeezoogdieren. Een nieuw Koninklijk Besluit verbiedt de gevaarlijke kieuw- en warrelnetten en legt ook duidelijke regels op.

“Zo is het in de Belgische Noordzee voortaan verboden om netten uit te zetten vanuit pleziervaartuigen en wordt het uitzetten van warrel- en kieuwnetten van op het strand verboden. Netten die men wel nog mag uitzetten op het strand, zoals platte netten, kartenetten en fuiknetten, moeten voortaan voorzien worden van een voornet zodat zeezoogdieren er niet kunnen inzwemmen”, aldus minister Van Quickenborne.

Zware boetes

“Voor elk net dat voortaan wordt uitgezet, geldt bovendien de regel dat het minstens om de 24 uur moet worden gecontroleerd om te zien of er geen dieren in verstrikt zijn geraakt. Elk net moet ook gemarkeerd worden zodat de eigenaar ervan gemakkelijk te achterhalen is. Is dat niet het geval, dan worden de netten in beslag genomen”, waarschuwt de minister van Noordzee.

Er staan ook zware boetes op misbruiken. “De overgrote meerderheid van de vissers handelt met respect, maar er zijn er jammer genoeg ook andere. Met deze nieuwe, uniforme reglementering willen we voorkomen dat die enkelingen door de mazen van het net glippen”, besluit de minister van Noordzee. De nieuwe reglementering zal over de hele kustlijn gelden.

(WK)

Inge De Bruycker
Inge De Bruycker © Davy Coghe

Inge De Bruycker (NorthSealTeam): “Hopelijk wordt de wetgeving goed opgevolgd”

“Vorig seizoen ging er geen dag voorbij of er spoelde wel een verminkt zeehondje aan. Dikwijls ook in vakanties, met spelende kinderen op het strand”, zegt Inge De Bruycker, bezieler van het NorthSealTeam, dat de zorg voor zeehonden op het strand op zich neemt. “Wij waren er met ons team meestal snel bij om die kadavers weg te halen, maar even vaak was het leed al geleden. Zo’n onthoofd zeehondje is een gruwelijk beeld, zeker voor kinderen, die verzot zijn op de schattige dieren.”

Inge is opgetogen met de extra maatregel, maar hoopt dat er ook Europees werk van wordt gemaakt. Minister Van Quickenborne liet weten dat hij het verbod op warrel- en kieuwnetten wil bepleiten in de buurlanden. “Het zou goed zijn als dat in een Europees besluit werd gegoten, want de dieren die bij ons aanspoelen, zijn vaak het slachtoffer van kwalijke praktijken buiten ons stukje Noordzee. Voor vissers geldt trouwens een meldingsplicht als een zeehond in hun netten verstrikt raakt, maar ik vermoed dat dit in de praktijk vaak niet gebeurt. Hopelijk wordt de nieuwe wetgeving goed opgevolgd.” (WK)

Francis Hennebel. (foto MVO)
Francis Hennebel. (foto MVO) © MYRIAM VAN DEN PUTTE

Strandvissers: “Ook professionele vissers gebruiken warrelnetten”

De Strandvisschers van den Uytbank, een vereniging van strandvissers uit Koksijde, staan achter de nieuwe wetgeving, maar zijn bijzonder misnoegd omdat sommige media laten uitschijnen dat enkel recreatieve vissers nog warrelnetten gebruiken. “Ons eigen wetenschappelijk onderzoek bewijst het tegendeel”, zegt Francis Hennebel, secretaris van de Strandvisschers van den Uytbank.

De Belgische vloot gebruikt quasi geen kieuw- en warrelnetten meer, maar in het buitenland is dat wel nog het geval. “Eén vaartuig legt meer dan 1.200 km warrelnetten per jaar, pal in de biotopen van de zeezoogdieren. Dit is het equivalent van 20.000 strandvissers als ze 50 m leggen” aldus Francis. “Wij vinden het vreselijk dat men laat uitschijnen dat de oorzaak van dode zeezoogdieren enkel te zoeken is bij de recreatieve visserij. Geen woord over moordende onthoofdingen van zeezoogdieren door het ophaalmechanisme van professionele vissers, laat staan predatie van zeehonden op bruinvissen. Wij zaten onlangs samen met Agentschap voor Natuur en Bos om juist het verbod op warrelnetten bij recreatieve strandvisserij scherper te stellen, zodat er geen achterpoortjes meer zijn, zoals het ingraven van warrelnetten als platte netten.”

Niet ingelicht

“De laatste tien jaar stellen wij vast dat onze strandnetten niet alleen worden beschadigd door mensen die ons niet genegen zijn, maar ook door zeehonden die ze al bijtend scheuren en er grote ronde gaten in maken om de visjes te vangen. Een gezonde zeehond komt nooit vast te zitten in een fuiknet! De kustburgemeesters werden al begin december ingelicht via de Scheepvaartpolitie dat er een grondige verandering op til was rond de wetgeving op de strandvisserij. We betreuren het dat wij als vzw buiten beschouwing werden gelaten en dat Koksijde ons niet heeft ingelicht, hoewel we in een recente online vergadering nog samen heel wat problematieken hebben besproken. Als belangenvereniging dienen wij geconsulteerd te worden omdat wij het vak het beste kennen. We vragen ook dat minstens de foute informatie wordt rechtgezet.” (MVO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.