Stad Roeselare maakt samen met partners werk van sanering Regenbeek in Rumbeke

Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

De Regenbeek kronkelt rondom het Sterrebos. Doorheen de jaren werd de beek geteisterd door vervuiling. De Stad, de Provincie en Aquafin slaan de handen in elkaar om de Regenbeek te saneren.

“Dit doen we onder meer door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in verschillende straten in de buurt van het Sterrebos. Na deze werken zal het vuile afvalwater van de woningen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de Regenbeekstraat stromen. Daar wordt het gezuiverd vooraleer het naar een waterloop in de natuur stroomt. Voor Roeselare is dit de Mandel”, horen we van schepen Francis Debruyne.

Door het afvalwater van de beek te halen, krijgt die er enkel nog proper regenwater bij. Dat is goed voor de natuur, bomen en planten en als aanvulling van het grondwater.

“De gescheiden riolering komt er in de Moorseelsesteenweg (tussen het kruispunt Vijfwegen en de Sterrebosdreef) en in die straten waarvan de riolering aansluit op deze hoofdriolering. Het gaat om Hof ter Weze, Sint-Henricusweg, Oude Zilverbergstraat, Valleistraat, Bergeikenstraat en Sterrebosdreef.”

Nieuwe fietspaden

Het fietspad tussen de Vijfwegen en de Sterrebosdreef is nu te smal voor fietsers in beide richtingen. “Er is ook altijd de vrees voor openslaande autodeuren. Dit verbeteren we door aan beide kanten van de weg een nieuw fietspad aan te leggen, gescheiden van de rijweg. Deze nieuwe fietspaden zullen mooi aansluiten op de fietspaden die al voorzien zijn tussen de Sterrebosdreef en de Rijksweg.”

Beperkte grondverwerving

Na de werken, blijft parkeren mogelijk aan de kant van het Sterrebos tussen de Vijfwegen en de toegang tot het bos. Aan de andere kant verdwijnen de parkeerplaatsen, om een breed fietspad te kunnen aanleggen. Een beperkt perceel grond aan de vijver van de Provincie wordt aangekocht om dit fietspad te kunnen realiseren.

Provincie en Aquafin investeren mee

“Aquafin legt op bepaalde plaatsen een collector aan. Da’s een grote verzamelbuis waarin de gemeentelijke rioleringen uitmonden. Zo’n collector kan grote hoeveelheden afvalwater afvoeren naar een zuiveringsstation. Daar wordt het afvalwater biologisch gezuiverd tot de kwaliteit voldoende is om het te lozen in een natuurlijke waterloop.”

De Provincie West-Vlaanderen maakt de vijver volledig schoon en richt deze opnieuw in. Het slib wordt weggenomen en afval wordt verwijderd. Zo krijgt ook de ontwikkeling van biodiversiteit op de vijverbodem en oevers alle kansen. Voor voetgangers komt er een nieuw vlonderpad tussen de Moorseelsesteenweg en de Graaf de Thienneslaan. Zo worden ook de eeuwenoude eiken aan de rand van de vijver beter beschermd.

Om de rioleringswerken en heraanleg gezamenlijk te kunnen uitvoeren, worden de inspanningen gebundeld. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen goed te keuren.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.