Stad Kortrijk laat het gras groeien (en dat is goed voor de biodiversiteit)

Schepen Ruth Vandenberghe ondertekent het charter. (Archiefbeeld) © AN
Annelies Nollet
Annelies Nollet medewerker KW Kortrijk-Menen

Wie deze zomer een groenberm of park tegen komt waar het gras wat langer staat en het onkruid vrolijk groeit, hoeft niet meteen een boos telefoontje naar de groendienst te plegen. Vorige zomer beloofde Stad Kortrijk met het ondertekenen van het ByeByeGrass-charter immers om het gras wat minder af te rijden. Dat is namelijk goed voor de biodiversiteit. Heel wat planten en dieren krijgen zo de kans om zich te ontwikkelen.

Het ByeByeGrass-charter werd vorige zomer voor het eerst toegepast aan Kortrijk Weide. Maar schepen van Biodiversiteit Bert Herrewyn beloofde meteen dat hij het project zou uitbreiden. Daar wordt nu werk van gemaakt door nieuwe locaties op het openbaar domein in Kortrijk onder ecologisch maaibeheer te brengen. Op 45 nieuwe locaties zullen meer plantensoorten de kans krijgen uit te groeien. Meer plantensoorten, meer bloemen en dus ook meer voedsel voor bijen, vlinders, vogels en andere diersoorten.

Minder intensief en minder kort maaien

Concreet wordt een beheer toegepast waarbij minder vaak wordt gemaaid. Afhankelijk van de locatie wordt bijvoorbeeld pas om de maand gemaaid waar vroeger om de tien dagen het gras werd kort gewiekt. Andere locaties worden onder volledig extensief beheer geplaatst waarbij maar twee à drie keer per jaar gemaaid wordt. Hierdoor krijgen meer plantensoorten de kans uit te groeien en bloemen te dragen.

Meer bloemen betekent een kleurrijker straatbeeld, maar vooral ook meer voedsel voor bijen, vlinders vogels en andere dieren. Zo kunnen ook kleine stukjes openbaar groen die anders worden beheerd bijdragen tot het versterken van de biodiversiteit.

“We worden geconfronteerd met blijvende droogte, de biodiversiteit gaat ongelofelijk snel achteruit en onze CO2-uitstoot moet drastisch dalen”, verduidelijkt Bert Herrewyn, schepen van Biodiversiteit. “Het is niet meer dan logisch dat we ons stedelijk groen een positieve rol in die uitdaging laten spelen. Minder frequent maaien zorgt voor een grotere soortenrijkdom, levert een winst op voor onze bestuivers. Minder maaien voor meer bloemen, bijen en vlinders!”

Pilootprojecten

De geselecteerde groenzones bevinden zich in parken en pleintjes, wegbermen, rotondes en straatgroen. Afhankelijk van welke functie de grasperken reeds vervulden en de praktische haalbaarheid van het nieuwe beheer, werden deze locaties als pilootproject uitgekozen. De 45 nieuwe locaties zijn pilootprojecten die ook in samenspraak met de buurt geëvalueerd zullen worden. De volgende jaren wordt het aantal zones dat ecologisch beheerd wordt, stelselmatig uitgebreid.

Schepen Bert Herrewyn in het Blauwe Poort park.
Schepen Bert Herrewyn in het Blauwe Poort park.© AN

Het gaat dan bijvoorbeeld om de graszone rondom De Hoogmolen in Aalbeke, de wegbermen in de Sint-Pietersweg ter hoogte van bibliotheek in Bellegem, het Barakkenpad en het Idepleintje in Bissegem, de rotonde in Mellestraat in Heule, de wegberm langs de Oude Pastorijstraat in Kooigem, de graszone ter hoogte van het Tulpenpark in Rollegem, de speelzone Preshoekbos langs het Markebekepad in Marke en delen van het Magdalenapark, Astridpark en Blauwe Poort park in Kortrijk.

Een overzicht van alle geselecteerde locaties vind je op de nieuwe website www.kortrijk.be/maaibeheer.

“Het gras van de pleintjes en parken in onze stad ziet?er vaak uniform groen uit, zonder bloemen of kruiden. ?Door het aanpassen van het maaibeheer in Kortrijk krijgen madeliefjes, boterbloemen, klaver en andere soorten bloemen de kans om het gras op te vrolijken”, vult Ruth Vandenberghe, schepen van Nette Stad nog aan.

Infobord

Op de locaties waar vanaf 2020 minder frequent gemaaid zal worden, komt een infobordje te staan, waarop aangegeven wordt dat er aan ecologisch maaibeheer wordt gedaan. Op deze bordjes wordt een weblink meegegeven. Mensen die vragen hebben over het nieuwe maaibeheer kunnen terecht op deze website waar het concept van extensief maaibeheer extra wordt geduid www.kortrijk.be/maaibeheer. Specifieke vragen kunnen ook altijd gericht worden aan het Kortrijks meldpunt 1777.

Op sommige andere locaties in Kortrijk werd reeds volop ecologisch maaibeheer toegepast. Jaarlijks worden ook locaties voorzien van bloembollen die het voorjaar extra kleur geven en vroeg in het voorjaar al een bron van nectar zijn voor bestuivers. Ook sinusmaaien wordt reeds toegepast, waarbij de maaibeurten opgesplitst worden in selectief maaien van zones.

Dergelijk maaibeheer resulteert in mogelijke schuil- en nestplaatsen voor allerlei insecten én geeft de kans aan meer zeldzame plantensoorten om zich uit te zaaien. Zo wordt bv. reeds jaren ecologisch maaibeheer toegepast in de straatbermen rond het natuurgebied ‘de Kleiputten’. Dit levert een grote soortendiversiteit op en een aanvulling op het bestaande stukje natuur.

(Annelies Nollet)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.