Stad Ieper gaat in beroep tegen vergunning windmolens

We zien de actievoerders van Frontwind Sint-Jan Ieper voor aanvang van de gemeenteraad van oktober met v.l.n.r. Koen Descheemaeker, Kevin Syx, Stijn Clarebout, Jolien Clarebout en Conny Houthoofd. (Foto TOGH)
We zien de actievoerders van Frontwind Sint-Jan Ieper voor aanvang van de gemeenteraad van oktober met v.l.n.r. Koen Descheemaeker, Kevin Syx, Stijn Clarebout, Jolien Clarebout en Conny Houthoofd. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Het Ieperse college van burgemeester en schepenen besliste op 25 januari om formeel beroep aan te tekenen tegen de afgeleverde vergunning door de provincie voor de bouw van twee windmolens door de firma Aspiravi.

Eerder had Stad Ieper een negatief advies gegeven over de plannen van Aspiravi om twee 200 meter hoge windmolen neer te planten langs de A19 op de grens tussen Ieper en Zonnebeke, nadat de actiegroep Frontwind Sint-Jan Ieper zich stevig verzette tegen de komst van de windmolen. In dat negatief advies onderkende de stad de noodzaak van duurzame en alternatieve energieopwekking, maar vond tegelijk dat de voorwaarden onvoldoende ingevuld waren om het project groen licht te geven.

Giganten

“De geplande molens produceren per stuk wel driemaal meer elektriciteit dan de kleinenere broertjes op het bedrijventerrein, maar hun impact op de omgeving is dan ook in verhouding”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (SP.A). “En als de stad voor de toekomst wil inzetten op de beleving van een authentiek cultuurhistorisch landschap, dan staan dergelijke giganten ter discussie. En al zeker als Ieper in deze gebruikt wordt als proefregio. Op vandaag staan dergelijke molens met een tiphoogte van meer dan 200 meter hoofdzakelijk op zee of in havengebied, net omwille van hun impact onder de vorm van visuele hinder, slagschaduw en mogelijk lawaai.”

Honderden bezwaren

Daarnaast was niet voldaan aan de voorwaarde van de stad om bij voorkeur burgercoöperaties een vergunning te verlenen zodat omwonenden mee kunnen participeren in hernieuwbare energie. “En wellicht het grootste probleem is dat er totaal geen draagvlak werd gecreëerd met de buurt voorafgaand het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag. Vele honderden bezwaren van bewoners zijn hiervan het gevolg”, vervolgt Philip Bolle.

Draagvlak

“Ik hoop dat de Vlaamse overheid die dit beroep moet behandelen wél oog heeft voor de solide argumenten die werden aangebracht in dit dossier, zowel door ons als door het actiecomité dat de bezwaren van de buurt bundelde. Als de provincie wordt teruggefloten, dan opent dat mogelijkheden om aan de slag te gaan om vóór alles een draagvlak te creëren voor windmolens in die omgeving. Wij dragen inspraak hoog in ons vaandel, zelfs al krijgen we de wind van voren”, besluit Philip Bolle met een kwinkslag. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.