Stad Ieper en Agentschap voor Natuur en Bos planten 1,3 ha extra bos bij Gasthuisbossen

We zien schepen Valentijn Despeghel met vertegenwoordigers van ANB en enkele medewerkers van de Ieperse technische dienst. (Foto TOGH)
We zien schepen Valentijn Despeghel met vertegenwoordigers van ANB en enkele medewerkers van de Ieperse technische dienst. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

De Stad Ieper en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben eind februari 4.300 bomen geplant op een aantal percelen langs de Passendaleveldstraat in Ieper, in de buurt van de Gasthuisbossen. “Op die manier zal op termijn één landschappelijk en ecologisch geheel ontstaan. Deze aanplant is terug een stap dichter bij de 100.000 bomen die we deze legislatuur willen aanplanten”, zegt schepen Valentijn Despeghel.

De Gasthuisbossen vormen een uitgestrekt stuk natuur ten zuiden van Ieper. Het Agentschap voor Natuur en Bos kon recent een aantal percelen van 4,5 hectare langs de Passendaleveldstraat verwerven van Stad Ieper. Deze percelen zijn gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en habitatrichtlijngebied, wat duidt op de grote natuurwaarde ervan. Bovendien is de ligging van deze percelen zeer interessant voor het aan elkaar verbinden van de natuur, groen- en bosgebieden in deze omgeving: Passendaleveld, Godtschalck, Bassevillebeek en Groenenburg. Door deze percelen te bebossen en de natuur zo meer kansen te bieden ontstaat een groot, aaneensluitend en aantrekkelijk natuurlandschap.

4.300 bomen

“In een eerste fase wordt een zone van 1,3 hectare bebost met 4.300 bomen, zoals winterlinde, haagbeuk, zomereik, boskers, lijsterbes, ruwe berk, zwarte els en hazelaar”, zegt schepen van Natuur Valentijn Despeghel. “We kozen hier specifiek voor hooghoutsoorten omdat de percelen centraal ingesloten zijn bij reeds bestaande, volwassen bossen. Op die manier zal op termijn één landschappelijk en ecologisch geheel ontstaan. Deze aanplant is terug een stap dichter bij de 100.000 bomen die we deze legislatuur willen aanplanten.”

geboorteaanplant

Normaal gezien zou deze bebossing gebeuren door de Ieperse gezinnen die in 2020 een kindje mochten verwelkomen, tijdens de jaarlijkse geboorteaanplant. “Omwille van de coronamaatregelen werd deze geboorteaanplant verplaatst naar het najaar van 2021, maar aangezien de planten al besteld waren moest een oplossing gezocht worden”, vervolgt schepen Despeghel. “Het Agentschap voor Natuur en Bos besliste in overleg met de stad Ieper daarop om deze aanplant op zich te nemen en te laten uitvoeren door hun terreinploegen en maatwerkbedrijf de Groene Kans.”

Recreatieve mogelijkheden

De centrale ligging tussen andere groengebieden opent ook nieuwe perspectieven voor een belangrijke uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden, zoals wandelen, fietsen en landschapsbeleving. Wie de recente aanplant wil gaan bewonderen kan dit best doen via het wandelnetwerk, tussen knooppunt 36 en knooppunt 35. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.