SP.A roept op om bezwaar in te dienen tegen laksheid rond waterkwaliteit

Veurns burgemeester Peter Roose (VeurnePlus), Maxim Veys (Volksvertegenwoordiger Vlaams Parlement voor s.pa) en S.PA-gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.© MVO
Veurns burgemeester Peter Roose (VeurnePlus), Maxim Veys (Volksvertegenwoordiger Vlaams Parlement voor s.pa) en S.PA-gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.© MVO
Myriam Van den Putte

In West-Vlaanderen is er duidelijk weinig ambitie om de waterkwaliteit in de waterlopen op te krikken op ecologisch vlak volgens de Europese afspraken. Door het gebrek hieraan zullen de normen voor proper water in de gebieden die nu donkerrood kleuren misschien zelfs nog niet tegen 2033 worden gehaald … Tijd om in actie te schieten en bezwaar in te dienen tegen de stroombeheersplannen.

Het openbaar onderzoek voor de stroombeheersplannen (voor de periode 2022 – 2027) lopen tot 15 maart en bezwaren moeten dus voor die datum zijn ingediend.

“Uit de West-Vlaamse stroombeheersplannen, die momenteel in openbaar onderzoek liggen, blijkt weinig ambitie om de waterkwaliteit op te krikken naar de Europese doelstellingen”, zegt Peter Roose. “Milieu- en natuurbewegingen proberen dit onder de aandacht te brengen, maar onze provincie moet massaal haar stem laten horen, want wij behoren tot de slechtste leerlingen van de klas”, vult deputé Jurgen Vanlerberghe aan.

Donkerrood

“Net in onze provincie kleurt de kaart van de waterlichamen die er het slechtst aan toe zijn donkerrood. Slechts twee afstroomgebieden zijn een uitzondering en zijn ‘speerpuntgebieden’: dat van de Blankaart en de Poekebeek. Alleen daar zullen de doelstellingen tegen 2027 worden gehaald, zoals vooropgesteld door Europa bij de goedkeuring van de Kaderrichtlijn water in 2000.”

“Deze plannen zijn bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren, maar ook droogte en overstromingen komen aan bod. Zoals de situatie nu is, geven we een signaal dat we helemaal geen ambitie hebben om daar iets aan te doen, dat het te veel inspanningen zal kosten en dat we alles maar beter op zijn beloop kunnen laten!”

Waterzuiveringskosten

Maar de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft ook een impact op de landbouw en de industrie. Landbouwers worden steeds meer geconfronteerd met periodes dat ze het oppervlaktewater niet mogen gebruiken voor irrigatie of als drinkwater voor hun vee wanneer er blauwalgen in het water zitten.

Die zijn het gevolg van te veel nutriënten in de bodem, in combinatie met te warm water en te weinig doorstroming. Waterlopen zuiveren zichzelf van nature, maar als de verontreiniging te groot is, komt de waterkwaliteit in een neerwaartse spiraal terecht en schieten de waterzuiveringskosten de hoogte in.

Boosdoeners

In West-Vlaanderen ligt de voornaamste oorzaak voor de watervervuiling bij de huishoudens, de landbouw en de industrie. “In onze provincie zijn nog zo’n 400.000 woningen niet aangesloten op de riolering en dat ongezuiverde afvalwater komt terecht in onze waterlopen”, zegt deputé Vanlerberghe.

“Het aanleggen van rioleringen en decentrale zuiveringsinstallaties voor afgelegen woningen is dus dringend aan de orde. In de landbouw zijn overbemesting, het gebruik van pesticiden, erosie en drainage de grootste boosdoeners. De mestactieplannen zijn duidelijk niet doeltreffend genoeg!

Industriële lozingen zorgen ook voor vervuiling van onze waterlopen en hoewel er al een strenger vergunningsbeleid geldt, is er nog veel werk aan de winkel. We moeten ook strenger toekijken op boringen en illegale waterwinning en meer inzetten op de meandering van natuurlijke beken.”

Wakker schudden

West-Vlaanderen wordt ingedeeld in waterlichamen. De oppervlaktewaterlichamen werden ingedeeld in zes klassen, gebaseerd op de ‘goede ecologische toestand’ die volgens de stroombeheersplannen bereikt kan worden. Waterlichamen in klasse 1 zijn proper in 2021 of vroeger, die van klasse 6 zullen de goede ecologische toestand pas bereiken in 2033 of zelfs nog later. Zowat de hele provincie West-Vlaanderen valt onder klasse 6.

“Wat ons vooral tegen de borst stoot, is dat er voor klasse 6 eigenlijk geen specifieke maatregelen voorzien zijn”, zeggen Peter Roose en Jurgen Vanlerberghe. “Het lijkt wel of Vlaanderen deze waterlichamen opgeeft, en daarom willen we alle West-Vlamingen wakker schudden. Dien vandaag een bezwaarschrift in tegen deze laksheid en het gebrek aan ambitie! Dat kan via https://www.bondbeterleefmilieu.be/projecten/watervoorlater/instructies .”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.