Schepen Henk Dierendonck stelt nieuw groenbeleidsplan voor in Middelkerke

V.l.n.r.. zien we schepen Henk Dierendonck, Jelle Vanseer, Jens Vanseer, Alain D'Hulster en Kris Vandenbouhede. (foto LC)
V.l.n.r.. zien we schepen Henk Dierendonck, Jelle Vanseer, Jens Vanseer, Alain D'Hulster en Kris Vandenbouhede. (foto LC)
Paul Bruneel

Middelkerke wordt in de toekomst een stuk groener, nu er een studie is gemaakt over de behoeften, pijnpunten en troeven op dat vlak in de gemeente. “Openbaar groen is van groot belang in onze maatschappij en dat werd heel duidelijk aangetoond tijdens de coronacrisis. Nooit eerder was er zo’n toeloop in natuurgebieden en openbare groenzones”, zegt schepen voor groenvoorziening Henk Dierendonck (Lijst Dedecker).

“Ik ben er zelf al lang van overtuigd dat openbaar groen te belangrijk is om er ondoordacht mee om te springen”, zegt Dierendonck. “De stiefmoederlijke behandeling uit het verleden moet dringend plaats maken voor een deskundige en strategische aanpak. Als schepen voor groenvoorziening vind ik het heel belangrijk dat er een doordacht groenbeleidsplan wordt opgemaakt.”

Actiepunten

Het resultaat van het studiewerk zal er volgens de schepen toe leiden dat Middelkerke in de toekomst een stuk groener zal kleuren, wat ook positieve gevolgen zal hebben voor de gezondheid, het toerisme en de lokale economie. “We zijn tot onthutsende resultaten gekomen. Openbaar groen verhoogt de levensverwachting, verbetert sociale relaties en vermindert geweld, creëert een ecologisch bewustzijn en verhoogt de waarde van erfgoed.”

Aan de hand van het groenbeleidsplan zijn er een aantal actiepunten uitgewerkt. “Enkele van die punten zijn dat we in Middelkerke de toegankelijkheid van de groene ruimtes willen verbeteren en het beheer van het openbaar groen door de gemeentediensten op een meer milieubewuste wijze willen aanpakken. Om het beleidsplan te kunnen verwerken wordt er een groeninventarisatie opgemaakt, zodat een groenstructuur in kaart kan worden gebracht.”

Gemeentelijke Groendienst

In Middelkerke wordt het openbaar groen voor negentig procent onderhouden door de eigen dienst. “Wij beschikken over een vrij goed uitgebouwde groendienst en het machinepark is modern en voldoet aan de behoeften van de dienst. Er is voldoende personeel om de kerntaken uit te voeren, maar er zijn enkele knelpunten”, zegt Henk Dierendonck.

“Doordat de groendienst in het verleden sterk gestuurd werd door de politiek werden er soms ondoordachte opdrachten uitgevoerd op vraag van enkelingen. Er bestond ook geen algemene visie. De groendienst werd vaak te laat betrokken bij de planfase van ruimtelijk ontwikkelingen. Daardoor beperken nieuwe openbare zones zich dikwijls tot lapjes restgrond die door slechte inplanting functieloos blijven of door ondoordachte plantenkeuzes moeilijk te onderhouden zijn. Er werden ook te vaak werken op het openbare domein uitgevoerd door externe partners.”

Vier zones

De schepen geeft ook nog enkele cijfers mee. De kostprijs voor de aankoop van nieuw aan te planten of te vervangen doorlevende bomen, struiken en planten bedraagt 37.500 euro, de aankoop van 1-jarige planten en bloemen voor de bloembakken, prieeltjes en bloementuinen kost 49.000 euro.

Het jaarlijks budget voor de aankoop van nieuw materiaal voor maai- en snoeiwerk en onkruidbestrijding komt neer op 19.000 euro en dit jaar wordt 30.000 euro extra voorzien voor de nieuwe aanleg van het plankier in het park. Vandaag zijn er 36 werknemers die instaan voor het onderhoud van het groen in Middelkerke, maar hun werkwijze zal binnenkort enigszins veranderen.

“Vanaf Pasen wordt er niet meer gesproken over de groen-, reinigings- en wegendienst maar over zones. Middelkerke wordt ingedeeld in vier zones en de drie diensten zullen in symbiose samenwerken onder leiding van een zoneploegbaas. Dat moet zorgen voor een meer efficiënte werking”, besluit de schepen.

(PB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.