Schepen acht kans op PFAS-vervuiling bij Ieperse brandweerkazerne zeer klein

De Ieperse brandweerkazerne. (Foto TOGH)
De Ieperse brandweerkazerne. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

De heisa rond de vervuilende chemische stoffen PFAS en PFOS heeft ook de Ieperse gemeenteraad bereikt. Sam Vancayseele (Groen) wou weten welke sites met PFAS-vervuiling al in kaart gebracht werden en of de brandweerkazerne daar ook toe behoort. “Er zijn ongeveer 27 voornamelijk industriële locaties in Ieper waar in het verleden PFAS werd gebruikt”, aldus schepen Valentijn Despeghel (Vooruit).

De afgelopen weken is er in Vlaanderen ongerustheid over de chemische stof PFAS nadat deze in overvloed werd aangetroffen in de massa’s grond die op dit moment worden verzet bij de grote Oosterweelwerken op Antwerpen-Linkeroever. PFAS is nefast voor het immuunsysteem, is kankerverwekkend en tast de vruchtbaarheid aan. Industriële stortplaatsen, of plaatsen waar ooit stortgrond is verwerkt blijken bijzonder problematisch. Ook de omgeving van heel wat brandweerkazernes blijkt met PFOS vervuild te zijn, wegens het gebruik van blusschuim. Hetzelfde geldt voor brandweeroefenterreinen of terreinen waar ooit een werd geblust met PFOS-houdende producten. “In Ieper zijn er twee bedrijven wiens werkzaamheden voorkomen op de Vlaamse lijst van activiteiten waar PFOS of PFAS worden of werden gebruikt”, merkte Sam Vancayseele (Groen) op op de gemeenteraad van maandag. “Deze lijst van risicolocaties is echter beperkt en onvolledig. Ondertussen kwam aan het licht dat de waarden in de Ieperlee en Kemmelbeek zijn overschreden.”

Alle openbare besturen kregen van de minister van Binnenlands bestuur de opdracht om de locaties in kaart te brengen waar een vervuiling met PFOS of PFAS mogelijk is. Vancayseele wilde dan ook weten hoeveel sites er ondertussen in Ieper in kaart werden gebracht.

27 locaties

“OVAM heeft een lijst opgemaakt op basis van een aantal activiteiten die een indicatie bieden dat er PFAS werd gebruikt in het verleden. Zo kwamen ze tot een voorlopige inschatting van ongeveer 27 voornamelijk industriële locaties in Ieper”, antwoordde schepen van Milieu Valentijn Despeghel (Vooruit). “Momenteel zijn de diensten bezig met het nagaan van de vergunningen om te zien of er inderdaad een vermoeden bestaat dat PFAS werd gebruikt. Ten laatste 15 juli moeten we een lijst overmaken aan OVAM van locaties waarbij we niet met zekerheid kunnen stellen dat er geen PFAS werd gebruikt. Op basis van deze lijst zal OVAM verdere onderzoeken uitvoeren.”

Brandweer

De Brandweerzone Westhoek onderzoekt momenteel of er bij grote branden mogelijk fluorhoudend schuim werd gebruikt. “Op dit moment is er geen weet van dergelijke locaties in Ieper”, vervolgde Despeghel. “Sinds 2015 wordt enkel niet-fluorhoudende schuim gebruikt door de brandweerzone. Indien er toch locaties ontdekt zouden worden, dan maken we deze direct over aan OVAM. Uit een eerste overleg met de brandweer blijkt dat de brandweerpost Ieper aan het Minneplein slechts zeer sporadisch gebruikt werd als oefenterrein, enkele keren per jaar. Daarbovenop werkte men meestal met bluswater of klassieke detergenten die PFOS-vrij zijn. Het terrein is ook al ruime tijd geasfalteerd waardoor bodemverontreiniging in de voorbije 20 jaar vermoedelijk uitgesloten lijkt. Op de voormalige buitenposten van Ieper (Dikkebus, Vlamertinge en Elverdinge, red.) waren geen oefenterreinen aanwezig.”

Bodemonderzoeken

Alle bodemonderzoeken worden gecoördineerd vanuit OVAM. Op de relevante brandweeroefenterreinen en hun directe omgeving worden zo snel mogelijk bodemonderzoeken uitgevoerd. Op en rond terreinen waar hoge kans bestaat dat geblust werd met PFOS-houdend schuim, bijvoorbeeld omdat er een ernstige chemische brand heeft gewoed, zullen ook op zeer korte termijn bodemonderzoeken worden uitgevoerd. Dit blijkt op basis van gegevens van de brandweer voor Ieper niet het geval te zijn.”

Oppervlaktewater

“De meetgegevens van het oppervlaktewater zijn gebaseerd op metingen die driejaarlijks worden uitgevoerd door de VMM op 40 plaatsen. Momenteel zijn er nog geen bijkomende gegevens over andere waterlopen in Ieper. In vergelijking met de meeste andere meetplaatsen zou je kunnen stellen dat de overschrijdingen in onze regio eerder beperkt zijn. Zodra er relevante gegevens beschikbaar zijn zullen deze gecommuniceerd worden naar de gemeenteraad en naar de inwoners. Tot op heden geldt de algemene aanbeveling in Ieper om een mix van voeding van verschillende bronnen te gebruiken”, besluit Valentijn Despeghel. (TOGH)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier