Provincie formuleert advies over Vlaams stikstofakkoord

© KURT DESPLENTER BELGA
Phebe Somers

Tijdens de provincieraad keurden alle fracties unaniem een advies over het stikstofdossier goed. Dit ligt in West-Vlaanderen extra gevoelig, zo is gebleken uit de vele bezwaarschriften die in onze provincie werden ingediend. Zo wil de Provincie onder andere dat meer varkensbedrijven kunnen rekenen op een stopzettingsvergoeding.

Een derde van alle Vlaamse landbouw wordt uitgevoerd in West-Vlaanderen. Niet onlogisch dus dat de Provincie extra veel aandacht besteedt aan het stikstofdossier van de Vlaamse regering. “Bijna 6 op 10 varkens van de Vlaamse veestapel komt uit onze provincie, om maar een voorbeeld te geven. We zijn er ons van bewust dat er veel bezorgdheden zijn bij de veehouders over hun toekomst. Daarnaast kent onze regio een belangrijke industriële sector, die zal ook de impact van het akkoord moeten incasseren”, aldus gedeputeerde Bart Nayaert (CD&V).

Stopzettingsregeling varkenshouders herzien

De provincie heeft een advies geformuleerd aan het adres van de Vlaamse regering dat door alle partijen werd goedgekeurd. Daarin worden verschillende zaken aangehaald. De provincieraad pleit er onder andere voor om de stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uit te breiden. Anders dreigen heel veel varkenshouders uit West-Vlaanderen uit de boot te vallen. Om zo snel mogelijk de natuurdoelstellingen te realiseren wil de Vlaamse overheid een afbouw van de varkensstapel met 30 procent. De Provincie dringt aan om het beleid daarrond zo vlug mogelijk te concretiseren met duidelijke, menselijke voorwaarden.

“Nu krijgen enkel varkensbedrijven met een impactscore van minstens 0,5 procent een vergoeding wanneer ze hun activiteiten stopzetten. Maar met het nieuwe akkoord zullen er vermoedelijk ook heel wat varkensbedrijven met een lagere score willen sluiten, daarom willen we die grenswaarde verlaagd zien zodat die bedrijven ook van de vergoeding kunnen genieten”, verduidelijkt Bart Nayaert.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Die nadruk op snelheid, duidelijkheid en het lokale karakter van bepaalde maatregelen komt meermaals voor in de motie. “Het moet vooruit gaan. In de analyse lees je veel Vlaamse gemiddelden, maar voor ons zijn die cijfers relatief. Nu moeten er juiste keuzes gemaakt worden, het is niet de bedoeling dat dit beleid de komende jaren nog vijf keer wordt aangepast”, klinkt het bij provincieraadslid Wim Arnaudt (N-VA). Ook bij de Groenfractie hanteert Maarten Detavenier dezelfde toon: “Er zijn fouten gemaakt in het verleden. Vergunningen werden verleend zonder te luisteren naar het Vlaamse advies, waardoor die boeren nu in de problemen komen. Ik kan enkel maar tevreden zijn dat het beleid de kop uit het zand haalt.”

Verder in de adviestekst benadrukt de Provincie de gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende sectoren in het dossier. “Ook de industrie, het verkeer en buitenlandse actoren moeten in overleg gaan om hun eigen impact te verminderen. Momenteel maakt de PAS (het stikstofakkoord, red.) niet duidelijk waarom ze een verschil maken tussen stikstof die uit deze sectoren en andere streken komen, en die van de landbouw. Dat klopt niet”, aldus de eerste gedeputeerde Nayaert. Ook voor de economische impact op de getroffen ondernemers en werknemers, een bredere aanpak voor een beter leefmilieu en het herstellen van vertrouwen voor jonge landbouwers wordt er extra aandacht gevraagd.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.