Professor Georges Allaert presenteert vijf ideeën voor de toekomst van de kust

Verschillende overheden hebben plannen voor de kust, maar volgens Georges Allaert, emeritus hoogleraar Ruimtelijke Planning aan de UGent, is er geen totaalvisie.

Georges Allaert: “We hebben maar 67 km kust, maar geen gedeelde kustvisie.” © PETER MAENHOUDT

“We hebben slechts 67 km kust, maar een gedeelde toekomstvisie over die smalle strook hebben we niet”, aldus professor Allaert, die meteen vijf rake voorstellen doet voor die toekomst.

1. Waterstoffabriek

“We moeten veel meer de link leggen tussen land en zee”, vindt Georges Allaert. “Ik denk aan de offshore windmolenparken op zee. Er is geen koppeling met het land. Er kan een circulaire economie worden opgezet waarbij we gebruik maken van de waterstromen aan land. Er is waterschaarste, maar als het eens goed geregend heeft, openen we de sluizen om al dat water de zee in te sturen. We kunnen het opvangen en onder meer gebruiken in een waterstoffabriek in de Oostendse haven, waar we ook de overtollige energie van de windmolenparken kunnen gebruiken. Waterstof kan aan de kust de trekker worden voor schoon transport: scheepvaart, luchtvaart, wegtransport.”

2. Lagunes

“De vele zandbanken die evenwijdig voor de kust lopen, kunnen we ophogen en inzetten voor de kustbescherming. Zo krijgen ze het uitzicht van een laag open rif, maar blijven onder het zeeniveau. Boven water zal je er dus niets van zien”, stelt professor Allaert gerust. “Achter het open rif komt zo een lagune. De zandbanken breken de golven en zorgen ervoor dat onze kust beter beschermd is tegen stormweer. Ingrijpen op natuurlijke systemen, dat noemen we geo-engineering. Het laat ons toe om stappen te zetten naar een klimaatbestendige en veerkrachtige kust. Ook de duinengordel moeten we nog robuuster maken, hoger en breder.”

3. Nieuwe activiteiten

Het ontstaan van lagunes (zie hierboven) biedt volgens Georges Allaert tal van mogelijkheden voor nieuwe teelten en andere activiteiten. “De lagunes zullen leiden tot een veelheid aan slikken, schorren, algen, wieren en zand. De algen en het slib kunnen aangewend worden in de wellness, wat voor de kust een pluspunt betekent. Ook in de gastronomie zullen de wieren, zeekralen en andere zeeplanten als delicatesse kunnen worden uitgespeeld. Maar daarnaast zijn er ook heel wat visserijteelten mogelijk, zoals oesters, mosselen en andere fruits de mer. Zo krijgt onze zieltogende visserij een nieuwe boost. Maar in de lagunes kunnen we ook het watertoerisme meer ontwikkelen. Kiten wordt veel veiliger, we kunnen speedboten inzetten…”

4. Kusttram weg van dijk

“Als we de duinen robuuster willen maken, is er geen plaats meer om ze verder vol te bouwen”, vindt professor Georges Allaert.

“We moeten loodrecht op de kust bouwen, naar de kernen toe. En op die knooppunten moeten we het openbaar vervoer enten. De dorpskernen zullen mettertijd nog groeien, waardoor we nog meer mobiliteitsoplossingen zullen moeten voorzien. We moeten de tramverbindingen dus naar de achterlijn brengen. En waarom niet met nieuwe sneltrams of automatische trams? Maar niet op de dijk, want we hebben de publieke ruimte ook nodig om al die toeristen te kunnen ontvangen”, klinkt het.

5. Kustregie

“Wie die nieuwe kustvisie moet realiseren? Een nieuw politiek orgaan, een kustregie, die volgens mij een samenvoeging moet zijn van provincie, Vlaams Gewest en federale overheid”, zegt Georges Allaert. “Ondersteun die regie met een wetenschappelijk laboratorium en een investeringsbank, die publieke en private middelen mobiliseert om alle investeringen te realiseren. En vergeet ook geen burgerplatform bij wie je de ideeën kan aftoetsen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.