Primeur voor Veurne: kennis- en democentrum voor circulair beton met lage milieu-impact

We zien v.l.n.r. Niels Hulsbosch (Buildwise), Jan Desmyter (Buildwise), Jean de Bethune (POM West-Vlaanderen), Pieter Rauwoens (KU Leuven), Willy Goossens (Groen Beton Vert), Pieter De Brabandere (Groen Beton Vert), Stefaan Verhamme (POM West-Vlaanderen), Peter Roose (burgemeester Veurne) en Zeger Sierens (KU Leuven). © POM West-Vlaanderen
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

POM West-Vlaanderen slaat de handen in elkaar met KU Leuven, Buildwise en Groen Beton Vert vzw om een kennis- en democentrum rond circulair beton te bouwen in Veurne. Hiermee willen de projectpartners van het Circular Concrete Center de uitdaging van de opkomende circulaire economie voor de bouwsector omvormen tot een opportuniteit.

Veurnaar Pieter De Brabandere, medestichter en momenteel voorzitter van Groen Beton Vert vzw, is al jaren de bezieler van circulaire economie en nam ook een pioniersrol op zich om met duurzaam beton te werken. “De grote productievolumes hebben wereldwijd een aanzienlijke milieu-impact door de hoge CO2-uitstoot bij de productie en het verbruik van natuurlijke grondstoffen. Als wij onze verbruiksgewoontes niet aanpassen dan zullen we worden geconfronteerd met een groot tekort aan grondstoffen”, verzekert Pieter. “Dat geldt dus ook voor beton, dat traditioneel bestaat uit een mix van zand, grind (of granulaat), water en cement. Een van de meest voor de hand liggende toepassingen is het gebruik van hoogwaardige gerecycleerde betongranulaten in stortbeton om primaire natuurstenen te vervangen. Een belangrijke stap daarbij is, nu de normen en standaard bestekteksten werden aangepast, dat men ze nu in de praktijk brengt. Wij hebben al ervaring opgedaan uit verscheidene pilootprojecten. De nieuwe normen laten veel toe, maar vragen ook veel. We moeten bekijken in welke mate groen beton bestand is tegen carbonatatie(= chemische reactie die het effect beschrijft van de inwerking van CO2 op de alkalische bestanddelen in het poriewater van beton), tegen vorst (al dan niet met dooizouten), chloriden,… In het kader van een project met EFRO-steun zijn 20 innovatieve betonmengsels geselecteerd die momenteel onderzocht worden. Zo zullen we proberen een sprong te maken in de nieuwe realiteit!”

Pieter vond ook heel wat gelijkgestemde zielen die zich bij zijn visie aansluiten. “In het nieuwe onderzoekscentrum speelt Jean de Bethune, voorzitter van de POM West-Vlaanderen, een belangrijke rol. Onder zijn impuls is beslist om het project verder te zetten en te verankeren met de bouw van een nieuw centrum. Dit kennis- en democentrum moet een omschakeling naar circulaire economie versnellen en de vergroening van de productie en het gebruik van beton stimuleren.”

In de demonstratieruimte kunnen bouwprofessionals uit het hele land terecht voor alle info over beton met een lage milieu-impact, zodat ze concreet voeling krijgen met diverse mogelijkheden en technologieën. Naast de demoruimte komt er ook een labo voor de evaluatie en validatie van innovatieve, circulaire betonrecepturen. Het doel hiervan is om de doorlooptijd van deze nieuwe circulaire betonrecepturen te versnellen en dus duurzaam beton sneller te kunnen gebruiken. Verder is er ook een adviesloket voor de bouwsector waar betonproducenten, materiaalontwikkelaars, bouwheren, aannemers, architecten- en studiebureaus en andere bouwprofessionals terechtkunnen met vragen over bouwtoepassingen met circulair beton of de ontwikkeling ervan. Het centrum zal de kwaliteiten van circulair beton en de toepassingen ervan wetenschappelijk onderbouwen.

Niet toevallig Veurne

De locatie in Veurne is niet toevallig gekozen. Drie Veurnse circulaire betonpioniersbedrijven, met name Group De Brabandere, Enjoy Concrete en Furnibo, mochten geïnteresseerden ontvangen voor een infodag in kader van het project, maar moesten de inschrijvingen stopzetten wegens het overweldigende succes. “Iedereen spreekt al jaren over circulaire economie, maar met dit project, een Circular Concrete Center, is nog nooit iemand mee aan de slag gegaan. We richten ons hiermee niet enkel op Vlaanderen, maar dit moet een baken worden op wereldniveau voor circulair beton dat CO2-verlagend is. We moeten er trouwens over waken dat onze voorraden niet uitgeput raken en dat alles wat we doen duurzaam is. CO2-verlaging betekent ook dat we alternatieven moeten zoeken voor de bindmiddelen. Ook moet bijvoorbeeld elk prefab-element later nog bruikbaar zijn in een ander gebouw, etc.”

De werkzaamheden starten in 2023. Het Circular Concrete Center is gelegen naast Acasus, het provinciaal kenniscentrum voor duurzaam wonen, bouwen en renoveren, in de Pannestraat in Veurne.. Het Europese EFRO-project heeft een budget van 1,5 miljoen euro. Daarenboven investeert de Provincie nog 1 miljoen euro in het gebouw. Het nieuwe kennis- en democentrum opent de deuren in 2024.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.