“Onze Noordzee mag geen plastic soep worden”

© Getty Images/iStockphoto
Redactie KW

De ministerraad heeft donderdag het Actieplan Marien Zwerfvuil goedgekeurd. Het plan, dat staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) samen met wetenschappers opstelde, geeft voor het eerst een overzicht van het afval en plastic in de Noordzee en bevat acties om het afval terug te dringen.

“Onze Noordzee mag geen plastic soep worden. Dit plan is het startschot om te strijden tegen plastic en afval in onze zee“, aldus De Backer.

Wereldwijd drijven er in de zeeën en oceanen 13.000 stukken plastic per vierkante kilometer. De Noordzee is er beter aan toe met gemiddeld 3.875 drijvende items per vierkante kilometer, waarvan 95,7% uit plastic bestaat. Op de bodem van de Noordzee bevinden zich naar schatting 3.125 items zwerfvuil per vierkante kilometer.

De Backer ziet een groeiend probleem: de plastic soep. “Marien afval en plastic brengt schade toe aan de fauna en flora van onze Noordzee en kan het marien ecosysteem langdurig aantasten. Bovendien kunnen dieren erin stikken of verstrengeld raken. Maar omdat vissen en schelpdieren het opeten, komt het ook in de voedselketen terecht”, waarschuwt de staatssecretaris.

De Backer wil bedrijven zogenaamde ‘blue deals’ opstellen om plastics en microplastics terug te dringen. Microplastics zijn plastic deeltjes die onder andere ontstaan door het afbrokkelen van grotere stukken plastic. Hij wil met de cosmeticasector, die veel microplastics gebruikt, een sectoraal akkoord afsluiten om microplastics uit de cosmetica te verwijderen. “Dat akkoord moet ook Europees opgevolgd worden. Daarnaast zal ook het EU Ecolabel, het officiële Europese milieulabel, ondersteund worden in België. Zo moet op de verpakking duidelijk zijn of het product in het toilet mag gegooid worden of niet”, verklaart de staatssecretaris.

Verder moet er een draaiboek komen om minder (wegwerp)producten te gebruiken bij overheidsinstanties, wordt een Nationale Werkgroep omtrent Marien Zwerfvuil opgericht, worden big bags ter beschikking gesteld voor de vissers in het kader van Fishing for Litter om afval op te vissen, en is er regelmatig overleg met Vlaanderen en de kustburgemeesters om de problematiek aan te pakken.

Tenslotte roept Philippe De Backer iedereen op om bewust om te gaan met de problematiek van afval. Er zullen ook meer opruimacties georganiseerd worden aan de kust. “Het strand is geen vuilbak, onze Noordzee is geen vuilnisbelt.”

(BELGA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.