Omwonenden en oppositie organiseren eigen infoavond over bedrijventerrein bij kleiputten in Kortemark

De informatieavond vindt plaats op maandag 31 maart in café In De Welkom op Kortemark-Elle.

In de meest recente gemeenteraad van Kortemark gaf de meerderheid positief advies aan de provincie voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal Bedrijventerrein Staatsbaan. Dat was duidelijk niet naar de zin van de oppositie.

Het bedrijventerrein zou worden ingekleurd in de hoek van de Staatsbaan met de Hoogledestraat, aan de kant waar nu nog de kleiputten van de steenbakkerij gelegen zijn. De oppositie nam het niet dat ze niet op de hoogte gesteld werd van de infovergadering voor enkele buurtbewoners, die ook maar laattijdig werden ingelicht. Ze verlieten daarvoor zelfs even ontstemd de gemeenteraadszitting.

Bezwaarschriften

Nu organiseren ze dus zelf een informatieavond. Die gaat uit van de ‘verenigde Kortemarkse oppositie’ en ook ‘op uitdrukkelijke vraag van enkele omwonenden.’ De bijeenkomst vindt plaats in café In De Welkom, Staatsbaan 23, nu maandag 31 maart om 19.30 uur. De uitnodiging geeft mee dat deze aspecten aan bod komen: “sterke toename verkeersdrukte, mogelijke milieuhinder, toelichting reeds negatieve adviezen overheidsinstanties, voorstelling verschillende bezwaarschriften…”

Wie wil, kan na de toelichting meteen ook een van de bezwaarschriften ondertekenen.

(FJA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.