https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Nooit zoveel zeldzame vogels in Zeebrugs havengebied

De bruine klauwier werd op 25 oktober in Heist voor de allereerste keer in België gespot. © Kenny Hessels
Redactie KW

In Heist en Zeebrugge zijn de afgelopen maand liefst vijf zeldzame vogels gespot. Op 25 oktober werd in Heist een bruine klauwier ontdekt, een soort die nog nooit in België gezien is. De oorzaak is onbekend, een link met de klimaatopwarming is niet zeker.

De bruine klauwier werd op vrijdag 25 oktober ontdekt door Kenny Hessel en Geert Carette. Het is de 452ste vogelsoort die in België werd vastgesteld. Dat lokte honderden nieuwsgierige vogelkijkers uit heel België naar Heist.

De voorbije maand werden in België al erg veel zeldzaamheden vastgesteld. De meest opvallende soorten waren een izabeltapuit in Zeebrugge en een Siberische sprinkhaanzanger, een roodoogvireo, een Daurische of Turkestaanse klauwier en nu dus ook een bruine klauwier in Heist.

(Lees verder onder de video)

https://www.youtube.com/watch?v=https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=e4JFbNnpkKY

“Waarom er net nu zoveel extreme zeldzaamheden opduiken, is niet helemaal duidelijk“, vertelt Natalie Sterckx van Natuurpunt. “Vogels kunnen uit koers worden geslagen door slechte weersomstandigheden. Doorgaans gaat het om jonge vogels die nog niet veel ‘trekervaring’ hebben. Van oudere vogels wordt aangenomen dat die beter de juiste richting kunnen aanhouden tijdens de jaarlijkse trek tussen de broedgebieden en de landen waar ze overwinteren. Maar deze verklaring is zeker niet sluitend: zo is de bruine klauwier van Heist een volwassen vogel.”

Bruine klauwieren broeden in Oost-Azië; van Centraal- en Oost-Siberië en Mongolië tot Oostelijk China en Japan. De soort overwintert onder meer in zuidelijk China, op de Filippijnen, in Taiwan en India. De bruine klauwier is een dwaalgast in Europa. De soort werd voor het eerst waargenomen in 1985 op de Shetland-eilanden in Groot- Brittannië. Later doken ze ook op in onder andere Nederland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Malta, Noorwegen, Spanje en Zweden. Dit jaar lijkt de bruine klauwier op wel meer plaatsen op te duiken. Ook in Noord-Amerika werd hij voor het eerst vastgesteld.”

“Het is moeilijk te zeggen of er een link tussen de vele zeldzame vogels en de klimaatopwarming. Er zijn altijd wel dwaalgasten, het is niet zeker of er meer zijn dan vroeger. De tijd zal dat moeten uitwijzen”, vervolgt Nathalie Sterckx. “Wat de Belgische bruine klauwier extra bijzonder maakt, is dat het vermoedelijk gaat om de ondersoort lucionensis. Die broedt van China tot in Korea en komt dus helemaal uit het meest oostelijke deel van het verspreidingsgebied van deze soort.”

In havengebied

“Het valt elk jaar op dat heel wat zeldzaamheden opduiken in de omgeving van het havengebied van Zeebrugge. Niet zo verwonderlijk, want voor soorten die uit Azië afkomstig zijn en verdwaald in westelijke richting blijven doorvliegen, vormt de Noordzee een natuurlijke barrière. De meeste zangvogels vliegen niet graag over zee – ze kunnen er niet even uitrusten – en stoppen dus aan de kustlijn.”

“Waarom ze dan net allemaal in het Zeebrugse havengebied halt houden en niet evenredig verspreid over de hele kust? Dat komt vooral doordat de haven ‘s nachts fel verlicht is. Vogels die ‘s nachts trekken, worden door dit licht aangetrokken, misschien omdat ze in zo’n fel verlichte omgeving ook ‘s nachts verder naar eten kunnen zoeken. Net daarom zoeken vogelaars in het najaar gericht alle bosjes, struwelen en vlaktes in het Zeebrugse af, in de hoop een dwaalgast te ontdekken. Van zodra dit gebeurt, wordt de vondst snel doorgegeven, zodat ook andere vogelaars mee kunnen genieten.”

(HH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.