Negatief advies windmolens Moen, Sint-Denijs en Bossuit stapje dichterbij

Hier zouden de zes windturbines moeten komen, maar dat is niet naar de zin van de burgemeesters van Zwevegem en Avelgem. © GJZ
Redactie KW

Burgemeesters Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) van Zwevegem en Lut Deseyn (Gemeentebelangen) van Avelgem geloven in een negatief advies voor de windmolens in Moen en Bossuit. Daarmee lijkt de bouw van de windmolens in de Zwevegemse deelgemeentes Moen en Sint-Denijs en in Bossuit bij Avelgem wat verderaf.

Door Geert Vanhessche

Eneco en Engie plannen de bouw van enkele windmolens in het gebied tussen Moen, Sint-Denijs en Bossuit. Het worden zes windmolens met een hoogte van 200 meter. De rotor staat op 125 meter hoogte, maar de wieken zijn 75 meter lang en wegen zo’n 16 ton per wiek. De turbines produceren stroom vanaf een windsnelheid van 10 kilometer per uur. Optimaal zijn ze bij een snelheid van ongeveer 40 kilometer per uur. Bij een stormwind van 90 per uur worden de turbines stilgelegd. Eén windturbine zorgt voor de stroomvoorziening van zo’n 3.500 gezinnen.

Reeds van bij de bekendmaking van de plannen, kwam er protest en niet in het minst van Zwevegems burgemeester Doutreluingne. Toch dienden Eneco en Engie een aanvraag in, die een openbaar onderzoek dient te doorlopen. Er kwamen van de bevolking enkele bezwaren, maar ook de gemeentebesturen van Zwevegem en Avelgem gaven negatief advies.

Beide burgemeesters dienden dinsdag het negatief advies van de gemeentebesturen toe te lichten op de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie in Brussel. Dit gebeurde op grond van een nota waarin alle bezwaren werden opgesomd. “Ik herhaal nog even dat beide gemeentebesturen niet tegen windenergie zijn, maar dat dit niet mag gebeuren ten koste van het landschap”, aldus burgemeester Doutreluingne. Waarop Avelgems burgemeester Lut Deseyn aanvult: “Beide gemeenten genieten immers nog van een van de zeldzame open gebieden en open landschappen van Zuid-West-Vlaanderen. De vrijwaring van het open landschap geniet, in het kader van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, absolute voorrang.”

De burgemeesters hebben een goed gevoel bij hun passage in Brussel. “De indruk op de hoorzitting was nadrukkelijk positief. We zijn ervan overtuigd dat ook de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie negatief zal adviseren.”, zeggen Marc en Lut nog.

Departement Omgeving

Indien dit ook het geval wordt, moet tevens vastgesteld worden dat alle belangrijke adviezen voor de aanvraag van het zogenaamde windmolenpark negatief zijn. “Vooral het advies van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid is vernietigend vermits aldaar geoordeeld werd dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen ter zake en ook niet in overeenstemming is met de goede plaatselijke ordening, noch met zijn onmiddellijke omgeving. Tevens werd gesteld dat de aanvraag ook de natuurtoets niet doorstaat. Tevens is ook het advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) nadrukkelijk negatief.”

Indien ook het advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie negatief wordt, mag verwacht worden dat bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA), niet anders kan dan de aanvraag te weigeren tenzij zij alle negatieve adviezen naast zich neerlegt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.