Natuurpunt en omwonenden Astridpark dienen bezwaarschrift tegen bouw tennishal in Nieuwpoort

Mario Couvreur, Luc Leye, Nini Breunig, May Francken, Martine Gunst en Luc David van Natuurpunt Westkust op ‘de plek des onheils’. (foto IV)©Isabelle Vanhassel IV
Mario Couvreur, Luc Leye, Nini Breunig, May Francken, Martine Gunst en Luc David van Natuurpunt Westkust op ‘de plek des onheils’. (foto IV)©Isabelle Vanhassel IV
Redactie KW

Natuurpunt Westkust en enkele inwoners van Nieuwpoort zijn niet opgezet met de komst van een overdekte tennishal in het Astridpark. Voor de bouw ervan moeten een zestigtal bomen en struiken sneuvelen. Volgens de misnoegden zou een betere plek voor de tennishal het sportpark in de Dudenhofenlaan of de gronden van Sport Vlaanderen zijn. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) meent dat de hinder kan worden beperkt.

Twee natuurverenigingen en een aantal bewoners hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de bouw van de nieuwe tennishal, die 2.076 vierkante meter groot moet worden. De hal komt er op vraag van tennisclub Issera, die daar al jaren voor ijvert.

Luc David (Natuurpunt Westkust): “Het merendeel van de omwonenden van het Astridpark was niet op de hoogte van de bouwplannen en zij hebben daarom meteen een bezwaarschrift ingediend. Er is ook een petitie opgestart. Belangrijk om weten is dat de zestig bomen en struiken die moeten verdwijnen, grotendeels gesitueerd zijn in de groene gordel rond de stadskern. Bovendien zit er met de afbraak van het stadspaviljoen nog een bouwproject in de pijplijn en ook hier zullen bomen sneuvelen. Ter compensatie zouden er nieuwe bomen worden aangeplant. De vraag van de omwonenden en de natuurverenigingen is waarom het gebouw niet wordt voorzien in het sportpark of op de terreinen van Sport Vlaanderen langs de Brugse Steenweg. Enkele bewoners vinden ook dat er geen rekening wordt gehouden met de aard en het karakter van de omgeving.”

Andere heikele punten die worden aangekaart, zijn de vraag of het stuk openbaar domein nog wel toegankelijk zal zijn voor iedereen, en de mogelijke parkeerproblemen.

Parkeerproblemen

“In het dossier is geen berekening terug te vinden van de eventuele parkeerproblemen. In de toekomst komen er padelvelden bij aan de kaai (’t Paviljoentje, red.) en de parking aan het financieel centrum verdwijnt, en aangezien de druk op de parkings Parklaan en Stationslaan door de zwembadbezoekers nu al groot is, vrezen we voor nog meer parkeerproblemen”, zegt Luc David.

“We willen benadrukken dat we niemand het recht willen ontzeggen om te gaan sporten waar hij wil, maar we vragen ons af hoelang dit nog kan duren. We hopen dat er nog voldoende groen overblijft, niet alleen voor ons, maar ook voor de komende generaties. Tijdens het bezoek van diverse internationale jury’s, de afgelopen jaren, werd iedere keer nagegaan hoe het stadsbestuur omspringt met het bomenpatrimonium en het groenbestand. Wij hopen dat het stadsbestuur rekening houdt met de gedane beloften dienaangaande.”

Volgens burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) komt de tennishal op een laaggelegen plein, in de volksmond de put genoemd, en is het perfect mogelijk om de hal in het groen in te kapselen en de hinder zo tot een minimum te beperken. Hij benadrukt dat het logisch is dat de hal wordt ingeplant waar de tennisclub haar activiteiten heeft en niet op een veel verder gelegen locatie, en dat er nieuw groen is voorzien waar de padelpleinen komen.

De omwonenden en de natuurverenigingen hopen met de petitie en de bezwaarschriften ervoor te zorgen dat de tennishal op een andere locatie wordt gebouwd.

(PB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.