Zes Anzegemse gezinnen krijgen maandag kunstnest: “Wie wil ook een thuis geven aan zwaluwen?”

© (Foto GV)
Redactie KW

Zwaluwen zijn zeer honkvast en komen meestal terug naar hun oude vertrouwde nest waar ze hun vorige kroost grootbrachten. Jammer genoeg neemt het aantal zwaluwen de laatste jaren sterk af. Anzegem deed samen met Stadlandschap Leie en Schelde enkele weken geleden een oproep naar nieuwe zwaluw-gastgezinnen. “Maandag 5 december worden bij zes Anzegemse gezinnen de eerste kunstnesten geïnstalleerd door Stadlandschap”, aldus schepen van Natuur en Dierenwelzijn Davy Demets (Inzet).

Inwoners die in de buurt van een zwaluwkolonie wonen, worden warm gemaakt om een gratis kunstnest en mestplankje te bestellen. “Al zes gezinnen op Anzegemse bodem meldden zich aan”, vervolgt schepen Demets. “Nieuwe gastgezinnen die in het Dorpsplein, Berglaan, Wortegemsesteenweg, Oudstrijdersstraat, Statiestraat (tot Krommestraat) en Kerkstraat (tot Landergemstraat) wonen, kunnen zich nog altijd kandidaat stellen door een mailtje te sturen naar Stadlandschap. Op 5 december worden de eerste kunstnesten geïnstalleerd bij de gastgezinnen die reeds de toezegging kregen.”

Bestaande kolonies

Onder meer door het gebruik van sproeistoffen, verdwijnen veel insecten en daarmee ook het voedsel voor de zwaluw. Ook onze gebouwen zijn niet echt zwaluwvriendelijk. Veel nieuwe gebouwen zijn namelijk potdicht en ook bij oude gebouwen worden kieren en spleten vaak dichtgemaakt. Bovendien worden de nesten van de huis- en boerenzwaluw nog al te vaak vernietigd en ook het aanbod van nestmateriaal waarvan modder een belangrijk onderdeel is, is sterk verminderd. “Het aantal zwaluwen is de laatste jaren sterk afgenomen”, schetst educatief medewerker Stadlandschap Leie en Schelde Johan Vandenberghe. “Om deze trekvogel een handje, of liever een vleugeltje, te helpen zorgt het Stadlandschap Leie en Schelde in samenwerking met de lokale besturen voor kunstnesten, mestplankjes, zwaluwtillen en nestbakken.”

Deze kunstmatige huisvesting wordt geplaatst nabij bestaande kolonies zwaluwen. Het biedt deze vogelpopulatie, die door vernietiging of verwijdering van hun nest dakloos is geworden, nieuwe kansen.

Boeiend om gade te slaan

De kunstnesten worden onder gebracht in dakoversteken van huizen die aan een paar voorwaarden dienen te voldoen. “De oriëntatie van de dakgoot dient zuidoostelijk gericht te zijn om oververhitting te voorkomen, de dakgoot moet de juiste kleur hebben en dat is bij voorkeur wit”, zegt Vandenberghe. “Ook moet de dakgoot voldoende hoog hangen omdat dat de voorkeur van de zwaluwen krijgt omwille van het gevaar van predatie van dieren als katten, ratten, wezels en marters. Dakgoten waarbij elektriciteitsdraden tot tegen de rand lopen of tot waar de klimop weelderig groeit, zijn ook uit den boze om nesten te bevestigen. Zwaluwen zijn heel kieskeurig wat het kiezen van hun nestplaats betreft.” De grootte van de zwaluwpopulatie zal bepaald worden door enerzijds het aanwezige voedsel en anderzijds de huisvesting.

“De bedoeling is dat de gastgezinnen de zwaluwnesten laten hangen onder de dakgoot en dat er een bordje te zien is aan de brievenbus of achter het raam met de vermelding dat zij een zwaluw-gastgezin zijn voor huiszwaluwen. Dat zal mensen uitnodigen om eens onder de dakgoot te kijken om de gezellige bezigheid van de vogels gade te slaan”, legt Vandenberghe uit. (GV)

Nieuwe kandidaten kunnen zich melden door een mailtje te sturen naar stadlandschapleieschelde@west-vlaanderen.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.