West-Vlamingen willen meer bos en krijgen hiervoor van Vlaanderen 460.650 euro, Staden investeert meest

West-Vlaanderen investeert meer in bos dan andere provincies. © Pixabay
Redactie KW

West-Vlaanderen investeert meer in bos dan de andere provincies. “De cijfers zijn duidelijk: Vlamingen snakken naar natuurbeleving dicht bij huis”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir (N-VA). Staden investeert het meest in bebossing, maar ook Blankenberge, Wevelgem en Ieper krijgen een subsidie.

De Vlaamse regering streeft naar 4000 hectare extra bos in Vlaanderen tegen 2024 en 10.000 hectare extra tegen 2030. Eén van de maatregelen die moet helpen om dit doel te realiseren, is het uitreiken van subsidies aan lokale besturen wanneer zij grond aankopen om te bebossen. “Als de Vlaamse overheid haar doelstellingen serieus neemt, is het nodig om lokale besturen nauw te betrekken bij bebossingsprojecten. Zij weten ook waar bos een gepaste plaats heeft”, aldus Warnez.

460.650 euro voor lokale besturen

Als we de cijfers over nieuwe bebossingsprojecten sinds 1 oktober 2019 in beschouwing nemen, kreeg West-Vlaanderen er de voorbije 3 jaar 84,5 hectare bij. Daarnaast werd 68,2 hectare bos aangeplant als compensatie-bebossing. Dankzij de subsidie voor aankoop van gronden voor bebossing, enerzijds met middelen van het bossencompensatiefonds en anderzijds de subsidie voor lokale besturen, werd 37,2 hectare gerealiseerd. De bosuitbreiding door lokale besturen komt daarbovenop met 9.2 hectare.

“West-Vlaamse gemeentes zijn duidelijk gemotiveerd om hun leefomgeving te vergroenen”

Dat is het meest van alle Vlaamse provincies. “West-Vlaamse gemeentes zijn duidelijk gemotiveerd om hun leefomgeving te vergroenen. Het is nu aan de Vlaamse overheid om hen hierin te blijven ondersteunen”, zegt Warnez. Zij ontvangen daarvoor een totale subsidie van 460.650 euro voor bebossingsprojecten verspreid over vier gemeentes. Vooral de gemeente Staden investeert in bebossing, zij ontvangt hiervoor 278.040 euro. Het Zeebos in Blankenberge krijgt 100.950 euro, Bergelen in Wevelgem 66.300 euro en Ieper 15.360 euro.

Om aanspraak op de subsidies te maken, zullen de terreinen onder andere aangekocht en bebost moeten zijn uiterlijk drie jaar na de toekenning van de subsidie. De subsidie bedraagt 75% van het aankoopbedrag met een plafond van vijf euro per vierkante meter.

Particulieren dragen boompje bij

“Niet alleen lokale besturen maken enthousiast gebruik van de subsidie,” legt Brecht Warnez uit. “Ook gewone gezinnen kunnen hierop beroep doen.” De voorbije 5 jaar werden subsidies aangevraagd door particulieren voor 11,7 hectare bos. Daarnaast was de campagne voor bosbabbels door particulieren ook een succes: 17% van de 250 Vlaamse aanvragen kwam uit West-Vlaanderen.

“Overleg met de buurt, de grondeigenaren en de natuurbeheerders is de sleutel tot een succesvol beleid”, sluit Brecht Warnez af.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.