Vrijwilligers zetten dit jaar 100.000ste amfibie over

Schepen Valentijn Despeghel, gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, Dirk Cuvelier (coördinator Regionaal Landschap Westhoek), Bart Depestel (vrijwilliger bij de amfibieënoverzetacties en werkzaam bij het Regionaal Landschap Westhoek), Hans Vermeersch (dienst Landschap) en de kinderen uit de ’s Herenthagestraat die meewerken aan de paddentrekactie.© EG
Schepen Valentijn Despeghel, gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, Dirk Cuvelier (coördinator Regionaal Landschap Westhoek), Bart Depestel (vrijwilliger bij de amfibieënoverzetacties en werkzaam bij het Regionaal Landschap Westhoek), Hans Vermeersch (dienst Landschap) en de kinderen uit de ’s Herenthagestraat die meewerken aan de paddentrekactie.© EG
Redactie KW

Jaarlijks zetten ruim 50 vrijwilligers tussen de 4.000 à 5.000 padden, kikkers en salamanders veilig over de straat tot bij de waterpartij waar ze zich voortplanten. Dat doen ze van half februari tot eind maart. Wie zelf amfibieën wil overzetten, neemt contact op met de dienst Landschap van Stad Ieper.

In 2020 werden meer dan 4.000 padden, 147 kikkers en 260 salamanders opgevangen en veilig over de straat gezet. Sinds de overzetacties digitaal worden bijgehouden, werden in Ieper al 87.034 padden, 2.100 kikkers en 8.500 salamanders overgezet wat een totaal van 97.634 amfibieën maakt. In 2021 zal dus de 100.000ste amfibie worden overgezet.

“De paddenoverzet gebeurt op tien plaatsen in Ieper: in Elverdinge (langs de Sint-Pietersstraat doorheen de Galgebossen), Hollebeke (op drie zones langs de Kasteelhoekstraat en langs de Eekhofstraat ter hoogte van het golfterrein), Ieper (langs de Vaart Ieper-Komen, de Hommelhofstraat, Tulpenlaan, Leopold III-laan en Omloopstraat), Vlamertinge (langs de Hospitaalstraat ter hoogte van het kasteeldomein en langs de Cerfstraat tegenover het waterbekken op de Grote Kemmelbeek) en ten slotte Zillebeke (langs de ‘s Herenthagestraat nabij Godtschalckbos).

Door weer en wind

“Ik ben ongelooflijk trots op de vele vrijwilligers die dagelijks, vaak door weer en wind, amfibieën overzetten”, vertelt schepen Valentijn Despeghel, bevoegd voor Natuur en Milieu. “Zelf zet ik al 9 jaar amfibieën over langs de Hommelhofstraat in Ieper en het geeft echt een goed gevoel om te weten dat je op die manier heel wat dieren van een gewisse dood redt. Dat we dit jaar de 100.000ste amfibie veilig zullen overzetten in Ieper is fantastisch.”

“Wanneer de temperatuur ’s avonds boven de 7 graden blijft en het wat vochtig is, ontwaken de amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze in grote aantallen naar hun voortplantingspoelen. Dit jaarlijks fenomeen van half februari tot eind maart/begin april wordt ook wel de paddentrek genoemd”, verduidelijkt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Enthousiaste vrijwilligers

“Door het uitgebreide wegennet en het drukke verkeer is dat geen tocht zonder gevaren. Jaarlijks sterven dan ook heel wat amfibieën als verkeersslachtoffer. Hun kwetsbaarheid is zo groot dat een lokale populatie helemaal kan verdwijnen. Om de schade te beperken organiseert de dienst Landschap al sinds 1988 jaarlijks overzetacties met vrijwilligers binnen Groot-Ieper.”

“Met behulp van schermen die door de landschapswacht langs de kant van de weg worden ingegraven, komen de amfibieën tijdelijk in ingegraven emmers terecht. Enthousiaste vrijwilligers controleren elke ochtend en avond de emmers en zetten de amfibieën over naar de andere kant van de weg. De stad Ieper is koploper in de Westhoek wat betreft het aantal overzetacties.”

Schema opstellen

“Toen ik hier enkele jaren geleden kwam wonen, viel het me op dat er hier erg veel dode amfibieën op de straat lagen”, vult Bart Depestel, vrijwilliger uit de ’s Herenthagestraat aan. “Samen met enkele buren besloten we daar iets aan te doen. Heel snel kregen we ook steun van Stad Ieper en zo ging de bal aan het rollen. Het is ondertussen een traditie geworden, in die mate dat de kinderen uit de straat nu zelfs spontaan afspreken om de padden samen over te zetten.”

Edward Lacante (11), Saar (8) en Bart Depestel (11) zijn drie kinderen die na een schooldag en tijdens de vakanties meewerken aan de paddenovertrek. “Op goede dagen zetten we tot tien amfibieën over. We doen dit nu al het derde jaar op rij. De ’s Herenthagestraat is een rustige straat. Toch worden er nog heel padden, kikkers en salamanders doodgereden. Specifieke verkeersborden verwittigen de automobilisten om trager te rijden en ook de veiligheid van ons te respecteren”, vertellen de kinderen.

Vrijwilligers gezocht

Door de coronamaatregelen kan de Ieperse dienst Landschap dit jaar jammer genoeg geen startactiviteit organiseren. Als je geïnteresseerd bent om mee amfibieën over te zetten, kan je contact opnemen met die dienst Landschap van de stad Ieper via 057 451 668 of hans.vermeersch@ieper.be.

Samen wordt dan gekeken waar en wanneer je amfibieën kan overzetten. Je krijgt een powerpointpresentatie met alle info en wordt begeleid door een ervaren overzetter. Heb je zelf plaats voor een poel? Het Regionaal Landschap Westhoek ondersteunt landbouwers en particulieren bij het graven en ruimen van extra poelen om zo een veilig en ecologisch netwerk te kunnen uitbouwen. Info via www.rlwesthoek.be . (EG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.