Vooruit spreekt klare taal over percelen in Mandelstraat: “Dit moet groenzone worden”

Enigo (links) met Kurt Soenens van Vooruit voor de plaats waarover men een schriftelijke vraag indiende bij de gemeente. © FODI
Depypere Patrick

Op de verkaveling in de Mandelstraat in Ingelmunster liggen nog vier percelen onbebouwde bouwgrond. Het grootste deel van deze grond ligt in overstromingsgebied. De wijk kreeg in het verleden meermaals te maken met wateroverlast en wil niet dat hier nóg woningen worden gebouwd. Vooruit-fractieleider Enigo Vandendriessche wil dat de percelen een overstroombare groenzone worden.

Volgens Enigo was een oplossing voor de burgemeester altijd te duur, maar na de recente watersnood in het oosten van het land is dat toch een zwak argument geworden. “De gemeente krijgt meer dan 670.000 euro om open ruimte ook open te houden. Bovendien zijn er vanuit Vlaanderen extra subsidies te krijgen voor zogenaamde groenblauwe projecten: hierbij krijgen water en natuur de ruimte die ze nodig hebben, waardoor woonwijken beter beschermd worden.”

“De percelen zouden een overstroombare groenzone kunnen worden: extra groen voor onze inwoners en bij noodweer extra buffercapaciteit. In de provincie is Vooruit-gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe aan het onderzoeken of er een wandelpad kan komen langs de Mandel van in Ingelmunster tot aan het provinciaal domein Baliekouter in Wakken. In dit project kunnen deze gronden ongetwijfeld een mooie rol spelen.”

Bouwgrond

Tot op vandaag konden bouwvergunningen voor de vier percelen steeds geweigerd worden. Maar het probleem is hiermee niet van de baan. De vier percelen blijven bouwgrond op papier. Vooruit heeft altijd gepleit om een definitieve oplossing te vinden voor deze gronden. Het is voor deze partij zonneklaar dat hier nooit gebouwd mag worden.

“De rampzalige overstromingen van deze zomer in het oosten van ons land bevestigen nogmaals hoe kwetsbaar we zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Had deze regenzone 200 km meer naar het westen gelegen, dan was de ramp voor ons. We moeten ons hierop voorbereiden. Dat begint met niét meer te bouwen op deze plaatsen. Toen we nog in het schepencollege zaten, hebben we hier vaak over gediscussieerd met de burgemeester. Zijn grootste argument om de bestemming niet te wijzigen was de vrees voor planschade”, zegt Vooruit-gemeenteraadslid Enigo Vandendriessche.

“Dat is een schadevergoeding die de overheid – hier zou dat de gemeente kunnen zijn, al is dat nooit bevestigd – moet betalen aan de eigenaar, wanneer zijn grond in waarde daalt doordat die overheid de bestemming wijzigt en het perceel hierdoor onbebouwbaar wordt. Als we de gevolgen zien van de watersnood in Wallonië vervalt die schadevergoeding in het niets tegenover de materiële schade én het menselijk leed dat de mensen daar trof.”

Subsidies

“Gelukkig zijn de geesten in Vlaanderen ondertussen wat gerijpt”, vervolgt Enigo. “De Vlaamse overheid richtte in het begin van deze legislatuur het ‘openruimtefonds’ op: Ingelmunster krijgt 670.843 euro om ‘de open ruimte te bewaren’. Volgens minister Zuhal Demir kan dit geld aangewend worden om de bestemming van dergelijke gronden te wijzigen of ze aan te kopen. De minister ‘vergat’ wel om verantwoording te vragen aan de gemeenten voor wat ze met het geld doen. Om het even op flessen te trekken: ze kunnen er evengoed een vallei mee dicht betonneren.”

“Op de gemeenteraad van oktober 2019 vroeg ik aan de burgemeester of de gemeente deze middelen kon inzetten om het probleem in de Mandelstraat op te lossen. Het antwoord was duidelijk: geld van Vlaanderen of niet, de vraagprijs van de gronden was te hoog. Toen ik vroeg wat hij dan wel zou doen met dit mooie bedrag antwoordde hij o.a. de nieuwe parking bij het sportcentrum aan de overkant van de Ringlaan betalen. Ik viel bijna van mijn stoel. Ik ben niet tegen die parking, die was nodig, maar een parking aanleggen in landbouwgebied is precies het tegenovergestelde van ‘open ruimte vrijwaren’. Wat mij betreft zit er nog steeds 670.843 euro in het potje voor open ruimte.”

Overstromingsgebied

“Vlaanderen beseft ondertussen dat een vrijblijvende zak geld niet genoeg is om het verschil te maken. In het kader van de Blue Deal kunnen overheden nu ook projecten indienen om ruimte te geven aan water en natuur. Ook de provincie is de mogelijkheden aan het onderzoeken. Vooruit-gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe bekijkt of er een zachte wandelverbinding kan komen langs de Mandel van in Ingelmunster tot aan het provinciaal domein De Baliekouter. Samen met hem bekijk ik of de vier waterzieke gronden in de Mandelstraat een rol kunnen spelen in dit verhaal. Volgens mij kunnen de percelen het best omgevormd worden tot een groenzone.”

“Een natuurlijk ingericht gebiedje met eventueel wat avontuurlijke speelelementen en zitbanken is een meerwaarde voor alle dorpsgenoten. Wanneer het noodweer toeslaat, moet het gebied de kans krijgen om te overstromen. Zo gaan we terug naar de oorspronkelijke functie van een vallei: het teveel aan water opvangen in natte periodes.”

“Geen excuses meer”

Enigo besluit: “Vlaanderen staat klaar met centen, de provincie onderzoekt de mogelijkheden, het is hoog tijd om eens alle puzzelstukjes samen te leggen om deze gronden voor eens en voor altijd bouwvrij te houden. Alleen zo kunnen we zekerheid bieden aan de mensen van de Mandelwijk. Excuses over de kostprijs zijn niet langer aanvaardbaar.” Enigo diende hierover een schriftelijke vraag in bij het gemeentebestuur. (PD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.