Vooruit pleit voor extra medewerkers voor natuur: “Ambities onmogelijk zonder extra personeel”

Komen er meer bijenhotels in Ingelmunster? (foto FODI) © FODI
Patrick Depypere
Patrick Depypere Showbizzmedewerker

Op de jongste gemeenteraad vroeg Vooruit raadslid Enigo Vandendriessche hoe het kwam dat de bijenwerkgroep stilgevallen was. Hij vroeg ook naar extra mankracht binnen de gemeente.

Enigo Vandendriessche stelde vast dat ook andere dossiers, zoals raad leefmilieu of de geveltuintjes toch moeilijk uit de startblokken schieten. “Ik ben ervan overtuigd dat schepen Jean-Pierre Deven (De Brug/N-VA/Open VLD) gemotiveerd is om rond natuur veel te realiseren, maar soms lijkt het alsof hij met de handrem op moet rijden.” De schepen gaf op de gemeenteraad toe dat zijn dienst onderbemand is.

Moeizaam

“Binnen het gemeentebestuur is er één iemand die in een vier vijfden regime werkt op alles wat milieu en natuur is. De jongste tijd is daar heel wat bijgekomen: volkstuintjes, milieuraad, bijenplan, geveltuintjes, … Al die ambities zijn heel positief, maar het is een illusie om te denken dat je dat met evenveel personeel kan bolwerken”, zegt Enigo. Hij stelde dan ook concreet voor om extra personeel aan te werven om de werking rond natuur en milieu te versterken. Enigo vroeg ook uitleg rond de bijenwerkgroep, waarin het al vele maanden heel stil rond is.

Het lijkt alsof de schepen met de handrem op moet rijden

Milieuschepen Jean-Pierre Deven gaf toe dat de jongste bijeenkomst van de bijenwerkgroep al dateert van 28 juni 2021. “Het opstarten verliep moeizaam. Dit was niet te wijten aan een gebrek aan enthousiasme, maar wel aan de maatregelen door het coronavirus. Het niet fysiek samen kunnen brengen van mensen, die vaak elkaar niet op voorhand kenden en die dan digitaal op het scherm met elkaar in gesprek moesten, veroorzaakte een extra drempel bij de opstart. In oktober 2020 begonnen we digitaal met de bijenwerkgroep en werd er ook een enquête verstuurd, waarvan de resultaten werden besproken tijdens een digitaal overleg in januari 2021. Dit werd gebundeld tot een eerste versie van het bijenactieplan. Een stand van zaken werd besproken met de bijenwerkgroep op 28 juni 2021. In het najaar van 2021 zouden we weer samenkomen, maar verstrengde maatregelen lieten dit niet toe.”

“Een digitaal overleg bleek geen ideaal forum om acties te bespreken en grondig uit te kunnen werken. We besloten om dit uit te stellen tot het voorjaar van 2022. Op 17 november 2021 vond er wel nog een overleg plaats met de gemeente, waar een stand van zaken werd gegeven en waar ideeën werden besproken om acties te ondernemen. Een bijeenkomst met de bijenwerkgroep dringt zich nu wel op. Normaal komen we in de maand juni samen”, zegt de schepen, die eveneens stilstond bij het opmaken van een inventaris van het openbaar domein en van de te identificeren mogelijke locaties voor aanleg van bloemenweides, aanplant bijenvriendelijke vaste planten, struiken en/of bomen, biobloembollen en het plaatsen van bijenhotels.

“Eens deze inventaris compleet is, kunnen we verder acties bespreken en acties rond sensibilisering uitwerken. In onze gemeente werd geopteerd om ‘maai minder in mei’ te doen. Ook hoekjes met paardenbloemen werden gespaard, want die zijn heel waardevol voor allerlei insecten en bijen. De werking met de Kruisbestuivers viel eveneens nooit stil.” De schepen deed een opsomming van wat er allemaal werd gerealiseerd. “En wat staat er nog op de planning: het uitwerken van infoborden, aanplanting van biobloembollen in het Sint-Amandspark, bijensafari,…” Wat de vraag rond extra personeel betreft, zei schepen Deven dat hij die vraag zou meenemen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.