Van Quickenborne stelt natuurherstelmaatregelen voor de Noordzee voor

We zien v.l.n.r. Gert Van Hoey (wetenschappelijk onderzoeker ILVO), oesterexpert Hein Sas, Yana Deschutter (marien bioloog dienst marien milieu), prof. Dr. Sven Degraer (marien ecoloog KBIN) en vice-eerste minister en minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne. © PM
Hannes Hosten

Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en de dienst marien miliue van de FOD Volksgezondheid stelden dinsdag in Oostende huin visie voor op de natuurherstelmaatregelen voor het Belgisch deel van de Noordzee. Ze willen daarmee waardevolle habitats, zoals grindbedden en oesterbanken, herstellen.

Er leeft wat in zee: onder het wateroppervlak van onze Noordzee schuilt een grote verscheidenheid aan fauna en flora. Deze biodiversiteit staat momenteel zwaar onder druk door menselijke verstoring en klimaatverandering. Het herstellen van waardevolle habitats is cruciaal, want zo kan de Noordzee ons beschermen als belangrijke buffer tegen de klimaatverandering en andere bedreigingen. De krachten worden hersteld voor drie cruciale habitats: grindbedden, oesterbanken en banken van de schelpkokerworm. Drie experten én Wim Opbrouck namen de aanwezigen mee in de wondere onderwaterwereld van onze Noordzee. De acteur bracht zijn verwondering over de pracht van de Noordzee over op het publiek.

In het Belgische deel van de Noordzee komen verschillende bodemtypes voor: van fijn zand tot zones met grove stenen, ook grindbedden genoemd. Die diversiteit zorgt ervoor dat heel veel verschillende soorten – meer dan 2.000 in totaal – zich er thuis voelen. De grindbedden en de banken van de schelpkokerworm (plaatsen waar deze worm in grote aantallen aanwezig is) zorgen voor een vorm van stabiliteit en beschutting binnen de woelige Noordzee. Stijgende temperaturen, verzuring van het zeewater, vervuiling en verstoring van de zeebodem bedreigen echter het mariene milieu. Door deze druk bevinden de grindbedden en de banken van de schelpkokerworm zich in een sterk verarmde toestand. Banken van de Europese platte oester, die echte hotspots waren voor de biodiversiteit, zijn in het begin van de 20ste eeuw zo goed als volledig verdwenen door ziekte en overbevissing. De degradatie van de grindbedden is een bijkomend obstakel voor het herstel van de oester.

Drie habitats

Recent ontdekten wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) wel een grindbed dat in opvallend goede staat is, met bovendien het eerste levende exemplaar van de Europese platte oester op de Belgische zeebodem in tientallen jaren. Dit toont aan dat herstel van deze habitats tot de hotspots voor biodiversiteit die ze vroeger waren, nog steeds mogelijk is. Er moet dan ook ingegrepen worden om de schade die menselijke activiteiten aan natuurlijke ecosystemen hebben toegebracht, te herstellen. Minister Van Quickenborne en de dienst Marien Milieu stelden daarover hun visie voor. Er werden drie prioritaire vormen van natuurherstel geselecteerd: het herstel van de grindbedden, het herstel van de oesterbanken en de opwaardering van andere riffen, zoals de banken van de schelpkokerworm.

Grindbedden hebben een belangrijke functie als broed- en kraamkamer voor heel wat diersoorten. Oesterbanken zijn dan weer de ‘oerbossen van de zee’. Ze filteren het water en bieden door hun vele hoekjes en gaatjes een schuil- en opgroeiplaats voor allerlei jong leven. De schelpkokerworm tenslotte is een borstelworm die met zandkorrels een koker bouwt. De banken van de schelpkokerworm bieden een belangrijke een belangrijke habitat voor heel wat soorten, waaronder ook een aantal langlevende, traaggroeiende soorten. Ze spelen een sleutelrol in de opbouw van ecosystemen.

Platform om samen te werken

“De Noordzee is het grootste natuurgebied van ons land. We zijn een voortrekker als het aankomt op het beschermen van het onderwaterleven”, zegt minister Van Quickenborne. “Zo is 37 procent van de Belgische Noordzee al beschermd natuurgebied. Maar als we de schade willen terugdraaien die de voorbije eeuwen is toegebracht aan het marien milieu, dan moeten we ook actief aan natuurherstel doen. Om de krachten te bundelen, hebben we samen met experts drie cruciale habitats geïdentificeerd. Als je deze herstelt, dan bescherm je al het leven in de Noordzee.” Met de visie rond natuurherstel wil de dienst Marien Milieu een platform creëren waar mensen die betrokken (kunnen) zijn met natuurherstel in onze Noordzee elkaar kunnen vinden en samen kunnen werken om zo op een efficiënte wijze tot duurzame resultaten te komen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.