Stad Harelbeke verzet zich tegen verdwijnen Venetiëbos

Ook Yves De Bosscher ziet het Venetiëbos liever niet verdwijnen. © LOO
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Eind 2022 stelde de NMBS de grond waar het Venetiëbos ligt, online te koop als woongebied. Van de aanwezigheid van een bosje op deze locatie was geen sprake meer. De stad verzet zich nu tegen het verdwijnen van het bosje.

Op de splitsing van twee spoorlijnen aan de Venetiëlaan ligt een perceel openbare restgrond, wat nu het zogenaamde Venetiëbos vormt. In de jaren 70 werd het als woongebied bestemd, nu is het een groene plek die door de stad beheerd wordt.

In 1988 organiseerde de stad in het kader van een nationale Boomplantactie de aanplant van dit bos. Ruim 700 leerlingen van vele scholen namen daar toen aan deel. Er werden toen 1.500 beuken en eiken geplant en een kikkerpoel aangelegd, tot groot jolijt van de jongerengroep De Puitenclub.

Openbaar en beleefbaar groen

Daarna nam de stad op deze locatie het Venetiëbos in beheer. Dat hield vooral het onderhoud van de aangelegde padenstructuur en een aantal bosbeheeringrepen in. Eind 2022 stelde de NMBS echter de grond van het Venetiëbos te koop en in de plannen is er geen sprake meer van een bosje.

“Nochtans wordt het groen op dit perceel wel degelijk als openbaar bos bestempeld. Dit betekent dat het bos niet vervreemdbaar is zonder goedkeuring van de bevoegde minister”, zegt schepen van Milieu Tijs Naert (Groen). “De gemeenteraad keurde in 2020 een stedelijk Groenplan goed, waarin het belang van openbaar en beleefbaar groen geduid wordt. In het plan staat letterlijk dat de bosgebieden in eigen beheer – Venetiëbos, Kollegebos, Keizersbos – ecologisch beheerd worden en dat we een goede ecologische kwaliteit van deze bossen nastreven”, duidt de schepen.

Groene ring

Het college van burgemeester en schepenen gaf voor die vervreemding alvast een ongunstig advies. “Harelbeke is al een sterk verstedelijkt gebied, we koesteren het aanwezige groen dus heel erg”, gaat Naert verder. “Niet alleen heeft het een grote biodiverse waarde, maar voor mij persoonlijk ook een emotionele waarde. Als tienjarig jongetje hielp ik er mee het bosje aanplanten.”

“Het is heel belangrijk dat deze gebieden groen zijn en blijven. Het Venetiëbos ligt midden in ‘De Groene Ring’, een verzameling van groene plekken die we met elkaar willen verbinden. Hierbij behoort ook het project rond het openleggen van de Gaverbeek en het verder gelegen Kanaalbos in Stasegem. Tussen alle verharding door is het belangrijk om groene, openbare plekjes te hebben.”

Leuk detail: huidig beleidsmedewerker Milieu Yves De Bosscher kende ook De Puitenclub. “Als toenmalige voorzitter van de club zou ik nu echt niet graag zien dat dit bosje zou verdwijnen.”

Langdurige beheersovereenkomst?

De stad dringt nu aan bij het Agentschap Natuur en Bos en de bevoegde minister van Omgeving Zuhal Demir om de vervreemding niet toe te staan en is bij de NMBS vragende partij om een langdurige beheersovereenkomst af te sluiten.

“De stad verwacht van een openbare instelling als de NMBS dat ze dit perceel niet laten verharden door er bebouwing op toe te laten. We verwachten wel dat alle partijen zich scharen achter hetzelfde gegeven: groen als groen laten en het Venetiëbos vrijwaren”, besluit schepen Naert.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.