Provincie stelt plannen voor Ledegemse Meersen voor: “Een absolute meerwaarde”

Provincieraadslid Piet Vandermersch en burgemeester Bart Dochy. (foto JS)© ©2020 Jan STRAGIER
Provincieraadslid Piet Vandermersch en burgemeester Bart Dochy. (foto JS)© ©2020 Jan STRAGIER
Redactie KW

De provincie stelde haar plannen voor de Ledegemse Meersen, het 14 hectare grote gebied vlakbij de Heulebeek en de Kezelbergroute, voor. “Dit is zowel op vlak van waterbeheersing als op vlak van zachte recreatie een opportuniteit voor onze gemeente”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

Sinds 2013 kon de provincie veertien hectare grond tussen de Papestraat en de Kezelbergroute aankopen. “De provincie kocht toen de spoorwegbedding en de zogenaamde Statiekoer over van Infrabel. Met de provincie kwamen we tot een akkoord om de Statiekoer te ruilen tegen het meersbosje dat eigendom is van de gemeente”, aldus burgemeester Bart Dochy. De voorbije jaren wist de provincie, in samenspraak met enkele lokale landbouwers, nog meer grond te verwerven. Momenteel bezit de provincie veertien hectare aan grond in de omgeving van de Kezelbergroute.

Waterbeheersing

Op de site, bekend als de Ledegemse Meersen, zet men nu de komende jaren in op zowel waterbeheersing als recreatie. “Eén keer om de zoveel jaar worden we geconfronteerd met erg hevige regenval. Mede door verschillende kleine ingrepen op de site proberen we te vermijden dat de bebouwde kom van Ledegem in gevaar komt”, aldus Nele Vandekerckhove van de dienst waterlopen van de provincie. Grote werken op vlak van waterbeheersing moet men niet verwachten. “Het is wel de bedoeling dat we bij hevige regenval vlugger de meersen kunnen aanspreken.”

Lichte recreatie

Het toekomstig provinciaal domein De Ledegemse Meersen wordt ook een plaats waar straks lichte recreatie mogelijk is. De provincie wil er 2,5 kilometer aan wandelpaden creëren: een klein half-verhard traject en een lang traject via gras- en vlonderpaden en onverharde stroken. Een Roeselaarse mountainbikeroute wordt in de toekomst verbonden met een Wevelgemse route.

Volgens de huidige plannen komt er vlakbij de horecazaak Hof Ter Emstrode een boomgaard met speelelementen. “Dergelijke zaken hebben we ook al in andere provinciale domeinen gerealiseerd. Daar bleek dat een schot in de roos te zijn”, aldus Christian Igodt, hoofd planning van de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. De gemeente speelde ook met het idee om een afgebakende hondenloopweide te integreren in het project, maar voorlopig wordt die door de provincie niet ingepland. “Bij hevige regenval komen de meersen voor twee derde onder water te staan. Dan is er niet meer zoveel ruimte over. We kiezen daarom voor de boomgaard met de speelprikkels”, aldus Igodt.

Het gemeentebestuur is alvast blij met de ontwikkelingen. “Tijdens vakantieperiodes maken er wekelijks 10.000 recreanten gebruik van de Kezelbergroute. De Ledegemse Meersen zullen zowel voor hen als voor onze eigen bewoners een meerwaarde bieden. Ook naar waterbuffering toe is dit project belangrijk. Dit is op beide vlakken een opportuniteit voor onze gemeente”, aldus burgemeester Bart Dochy.

Opendeurweekend

Ondertussen zit het gemeentebestuur ook samen met de buren uit Moorslede om een veilige verbinding te creëren tussen Dadizele en Ledegem. “Ook die kan een meerwaarde betekenen voor zowel Ledegem als Dadizele.” De provincie hoopt in 2023 of 2024 de Ledegemse Meersen te openen voor het grote publiek. Binnen het participatietraject kan men tot 19 april nog reacties formuleren via www.west-vlaanderen.be/ledegemse-meersen . Op 17 en 18 april is er een opendeurweekend. De provincie ontwikkelt ter plaatse een parcours waarlangs de passanten op een coronaproof manier meer zicht krijgen op de plannen.

(BF)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.