Provincie legt gecontroleerd overstromingsgebied aan langs Moubeek Zedelgem

© (Foto Vlaamse Landmaatschappij)

De provincie West-Vlaanderen heeft in samenwerking met lokale landbouwer Dieter Meulemeester en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een gecontroleerd overstromingsgebied langs de Moubeek aangelegd. Dat gebied werd donderdag samen met de nieuwe private spaarfunctie voorgesteld in Zedelgem. De infrastructuur moet bijkomende bescherming bieden tegen wateroverlast voor bewoners stroomafwaarts.

De Moubeek is een waterloop die het oppervlaktewater van Wijnendale en de omliggende landbouwgronden afvoert richting Brugge. De beek maakt deel uit van het bekken van de Kerkebeek en zorgt geregeld voor wateroverlast, zoals overstromingen. Samen met landbouwers uit de buurt zocht de provincie naar mogelijkheden om de afvoer van de Moubeek te vertragen en de waterberging in het valleigebied te vergroten.

Zo werd uiteindelijk waterbuffering mogelijk gemaakt door grond uit te graven. De opgegraven grond werd gebruikt om een deel van het weiland op te hogen. Ook werd er door middel van een buis gezorgd voor een vertraagde afvoer. Zo komen weilanden na overstromingen makkelijker droog te staan.

Naast bescherming tegen wateroverlast, zijn er ook voordelen voor de landbouwers. Zij kunnen dankzij de waterbuffering een extra watervoorraad aanleggen. Bovendien zorgt het extra overstromingsgebied ook voor meer biodiversiteit.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.