Provinciaal domein ‘t Veld wordt uitgebreid

Provinciedomein ‘t Veld zal binnenkort meer in harmonie zijn met de omliggende natuur. © Ronny Galloo
Phebe Somers

De Provincie zal extra grond aankopen in Ardooie omhet Provinciaal domein ‘t Veld te versterken en licht uit te breiden. Deze beslissing komt er nadat er verschillende knelpunten van het domein in kaart werden gebracht. Zo was onder andere er sprake van een slechte verbinding tussen het domein en de omliggende natuur.

Meer bos en ruimte voor recreatie

De aangekochte percelen situeren zich in de Bloemgatstraat. Het rode perceel zal zorgen voor de natuuruitbreiding, vooral bijkomende bosaanplanting geniet de voorkeur. Het regenwater zal in dit gebied beter gebufferd kunnen worden, welke vorm dit zal aannemen (bufferbekken, natuurlijk overstromingsgebied…) is nog niet duidelijk.

In het blauwe gedeelte wordt een veilig fiets- en wandelpad ingericht. Tot op vandaag is de dreef in kwestie niet toegankelijk omdat het te smal is. De dreef wordt met zeven meter verbreedt. Om dat te kunnen doen zal er nog extra ruimte moeten aangekocht worden, waardoor de realisatie mogelijks nog even op zich zal laten wachten. De bedoeling is om het fiets- en wandelgedeelte van elkaar af te scheiden met een gracht en/of haag.

Het gele perceel blijft dienst doen als provinciale parking. Tot slot zullen de groene, oranje, blauwe en paarse gebieden diverst ingericht worden met oog op de recreatieve waarde. Er is ruimte voor water, een cafetaria met een speeltuin en educatieve ruimtes, picknickplaatsen, een klein speelbos, extra parking of boomgaard, bijenhut… De mogelijkheden zijn legio, zo blijkt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.