Provinciaal domein De Gavers in Harelbeke wordt groter en groener

Burgemeester Alain Top (SP.A) van Harelbeke, gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (SP.A), burgemeester Claude Croes (CD&V) van Deerlijk en Pieter Vandevoorde, ontwerper van de uitbreidingsplannen.© Ludo Ostijn
Burgemeester Alain Top (SP.A) van Harelbeke, gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (SP.A), burgemeester Claude Croes (CD&V) van Deerlijk en Pieter Vandevoorde, ontwerper van de uitbreidingsplannen.© Ludo Ostijn
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Provinciaal domein De Gavers in Harelbeke wordt groter en groener. De provincie heeft daarvoor 2 miljoen euro veil. Het gaat om een zone voor natte natuur en educatie, de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied en het herstellen van de natuurlijke loop van de Gaverbeek. De werken verlopen in 3 fasen en moeten tegen september 2024 gerealiseerd zijn.

Met deze bijkomende werken wordt het populair provinciaal domein – goed voor 800.000 jaarlijkse bezoekers – zo’n 20 hectare groter, naar 212 hectare in totaal. Bij deze uitbreiding zijn er geen onteigeningen nodig, omdat het voornamelijk om landbouwgrond gaat. Het project kadert in de uitvoering van het masterplan voor de uitbreiding van De Gavers en omvat drie deelzones.

Herstelling meersenlandschap

Zone 1 ‘natuur, natuureducatie en natte meersen’ heeft een oppervlakte van 11 hectare met daarvan 6 hectare natte weiden, poelen, historische grachten, moerasbossen, bosranden, struwelen en bomenrijen. In die zone, het dichtste bij het bezoekerscentrum, wordt het historisch meersenlandschap hersteld. Er komt een nieuw natuur-educatief en avontuurlijk pad. “Aan de rand komt er een bos van drie hectare en een boomgaard van een hectare met honderd typische hoogstamfruitbomen die dit jaar worden geplant”, zegt provincieafgevaardigde Jurgen Vanlerberghe (SP.A). Er komen ook twee ingegraven containerklassen. De werken voor zone 1 starten in 2022.

“De natuurlijke loop van de Gaverbeek zal goed zijn voor het grondwater”

Zone 2 ‘gecontroleerd overstromingsgebied en uitbreiding natuurgebied’ heeft een oppervlakte van 14 hectare met daarvan 8 hectare natte weiden, poelen, historische grachten en laantjes. “Er komt een overstromingsgebied tussen de Eikenstraat en de Meersstraat om de woningen van die straat beter te beschermen tegen wateroverlast. Op die manier wordt ook de waterplas zelf beter beveiligd tegen overstromingen van nabijgelegen beken als de Gaverbeek, de Pluimbeek en de Keibeek”, aldus Vanlerberghe. Het domein is immers nog altijd een waterwinningsgebied en het overstromingswater is niet altijd zuiver. Het geheel wordt omzoomd door drie hectare groen en bos en vier hectare van het natuurreservaat De Villaplasjes.

In Zone 3 krijgt de Gaverbeek – die nu haar weg vindt via betonnen overkoepelingen – haar natuurlijke loop terug . Daarvoor werkt de provincie samen met de Vlaamse Milieumaatschappij. “Die betonconstructies verdwijnen volledig. De natuurlijke loop zal goed zijn voor het grondwater.” De afwerking van de 3 fasen is voorzien in september 2024. De provincie raamt de kosten op 2 miljoen euro. Het hele project is mee uitgewerkt door Pieter Vandevoorde van de provincie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.