Oudenburgs schepencollege vindt voorstel voor eekhoornbrug te eng

Sofie Sanders toont de notenboom waaraan een eekhoorntjesbrug kan worden vastgemaakt.©Laurette Ingelbrecht.
Sofie Sanders toont de notenboom waaraan een eekhoorntjesbrug kan worden vastgemaakt.©Laurette Ingelbrecht.
Laurette Ingelbrecht
Laurette Ingelbrecht Medewerker KW

Op de digitale gemeenteraad van woensdagavond werd door Sofie Sanders (CD&V) een punt toegevoegd dat van levensbelang is voor de eekhoorntjes. “Rond het natuurdomein De Hoge dijken, en voornamelijk in de Korte Vijfwegstraat, gebeurt het steeds vaker dat eekhoorntjes aangereden worden tijdens het oversteken van de weg”, stelt Sofie Sanders.

“De straat is een populaire doorgang voor eekhoorns maar door het verkeer en de bomen die te ver uit elkaar staan, is het er gevaarlijk. Ze kruisen immers graag de straat om er aan de overkant in een notenboom te klauteren.”

“Om het aantal verkeersslachtoffers onder eekhoorns terug te dringen, kunnen eekhoornbruggen of boombruggen aangelegd worden. De bedoeling van zo’n eekhoornbrug is de boomkruinen aan weerszijde van de weg met elkaar te verbinden ”, legt het raadslid uit.

“Zo krijgen de eekhoorns een veilige oversteekplaats en wordt vermeden dat ze over het asfalt de weg moeten oversteken en daarbij het leven laten. Het spannen van een dik touw kan al voldoende zijn om de eekhoorns te assisteren om de weg over te steken. Natuurpunt heeft hier een zeer goede handleiding voor”, aldus nog Sofie Sanders.

Brug redt levens

Buurtbewoners uit de Korte Vijfwegstraat, die al enkele slachtoffertjes zagen liggen, willen toestemming geven om een touw te plaatsen tussen een van de bomen in hun tuin en een boom van het natuurdomein De Hoge Dijken. De boom zou voldoende hoog zijn om het touw veilig te spannen.

Naast het verminderen van het aantal dode eekhoorns zou ook de veiligheid van de automobilisten moeten verbeteren omdat er minder individuen zich op de weg zullen begeven. Als CD&V-fractie vragen we om in te stemmen met het plaatsen van een eekhoornbrug, minstens op proef, langs de Korte Vijfwegstraat.”

Amendement

Schepen van Dierenwelzijn Gino Dumon bevestigt al op de hoogte te zijn gebracht van het probleem. “We waren met Natuur en Bos aan het onderzoeken wat we konden doen. In Nederland zijn al dergelijke eekhoorntjesbruggen geïnstalleerd. Navraag maakte duidelijk dat die veel geld kosten. En ze werden het voorbije jaar heel weinig door de eekhoorns gebruikt.”

Het schepencollege legt een amendement voor op het toegevoegd punt van de CD&V fractie met betrekking tot het realiseren van een eekhoornbrug. Het schepencollege stelt dat de stad maximale inspanningen zal doen om (wilde) dieren op een veilige manier de straat te laten oversteken op het hele Oudenburgse grondgebied. Dit moet op de locatie zelf verantwoord kunnen worden en het mag geen belemmering voor het verkeer betekenen. Daarnaast omvat dit punt de meest voorkomende wilde dieren zoals padden, eekhoorns, egels,… Toch wenst het stadsbestuur geen strak omlijnde lijst te hanteren zodat er steeds adequaat kan worden ingegrepen.

Het schepencollege verbindt zich ertoe de nodige stappen te ondernemen om een proefproject op te zetten in samenwerking met het agentschap Natuur en Bos in de Korte Vijfwegstraat en onderzoekt ook nog andere mogelijke locaties.

Het schepencollege vindt het voorstel te eng opgesteld. Het beperkt zich enkel tot overstekende eekhoorns en enkel tot de Korte Vijfwegstraat.

(LIN)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier