Oproep van Natuurpunt: foto’s van goed beheerde bermen in je buurt

Een te vroeg gemaaide berm langs de Kwade Weg in Oudenburg, 7 mei 2020.© Dirk V
Een te vroeg gemaaide berm langs de Kwade Weg in Oudenburg, 7 mei 2020.© Dirk V
Redactie KW

Tot oktober wil Natuurpunt foto’s verzamelen van goed beheerde bermen in jouw buurt. Maar ook van bermen die beter beheerd kunnen worden, of van overtredingen tegen het Bermbesluit van de Vlaamse overheid.

Al jaren ijvert de afdeling voor een goede navolging van het Bermbesluit. Steeds opnieuw worden de lokale overheden aangesproken en worden goede afspraken gemaakt met gemeentelijke of Vlaamse besturen.

Bermen langs wegen, spoorwegen of waterwegen zijn groene stroken in een vaak soortenarm cultuurlandschap. In Vlaanderen is de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat. Door middel van een op de natuur gericht beheer kunnen die bermen uitgroeien van eenvoudige grasmatten tot biotopen voor veel plant- en diersoorten.

Bermen zijn vaak de laatste uitwijkplaats voor plant en dier in stedelijke of landbouwgebieden. Daarenboven kunnen bermen als corridor dienen tussen natuurgebieden waardoor kruisbestuiving van populaties of nieuwe populaties kunnen ontstaan. Bermen zijn dus belangrijk voor bepaalde soorten om in stand te blijven.

In 2021 zal Natuurpunt opnieuw de lokale overheden aanspreken. De natuurvereniging wil mooie voorbeelden van bermbeheer delen, maar ook wanneer ze flagrante overtredingen tegen het Bermbesluit vaststellen (gemaaide bermen vóór 15 juni, maaisel dat meer dan 10 dagen blijft liggen, …). Een evaluatie volgt in de herfst.

Daarom deze oproep: mail je foto’s met vermelding van datum en locatie door naar npmiddenkust@gmail.com . Alle relevante foto’s worden geplaatst op de Facebookpagina van Natuurpunt Middenkust: https://www.facebook.com/natuurpunt.middenkust .

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten