Nonnetje wint pleit op vierde Grote Schelpenteldag

© (Foto GF)
© (Foto GF)
Redactie KW

Met 1.100 deelnemers en 40.000 schelpen geteld, was de Grote Schelpenteldag 2021 een topeditie. Het Nonnetje was goed voor bijna 30% van alle gevonden schelpen, gevolgd door Halfgeknotte strandschelp (23%) en Kokkel (19%). Dat twee derde van alle Nonnetjes als ‘doublet’ werd aangetroffen, wijst op een recente sterfte mogelijk onder invloed van de stormcondities de voorbije weken.

In het kader van LifeWatch vond vorig weekend de vierde editie plaats van de Grote Schelpenteldag. Dit burgerwetenschapsinitiatief is een organisatie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), EOS, Natuurpunt, de Provincie West-Vlaanderen, de Strandwerkgroep, Kusterfgoed en de tien kustgemeenten. Tevens konden lagere scholen, onder impuls van de Provincie West-Vlaanderen, in de week voorafgaand aan het telweekend voor het eerst hun steentje bijdragen, onder begeleiding van een gids.

Alles samen namen minstens 1.100 mensen deel, waarvan 600 burgers tijdens het weekend en 500 leerlingen uit twintig lagere scholen aan zee tijdens de week. Samen telden en identificeerden ze 40.000 schelpen (scholen: 15.000; publiek: 25.000), de op een na hoogste score sinds de start van het initiatief.

Van de in totaal 47 vastgestelde soorten bleek het Nonnetje voor het eerst het talrijkst, met 29% van alle gevonden schelpen. De rest van de top 6 bleef ongewijzigd met Halfgeknotte strandschelp (23%), Kokkel (19%), Mossel (10%), Zaagje (4%) en Amerikaanse zwaardschede (3%).

Opvallend waren de vele vers aangespoelde Nonnetjes waarvan de schelphelften nog samenhingen als doubletjes (“portemonneetjes” in de volksmond). Dit wijst op het recent afsterven en aanspoelen vanuit de ondiepe kustwateren, het leefgebied van de soort. Het massaal stranden van deze Nonnetjes is mogelijk te koppelen aan de ruige weerscondities van de voorbije weken. Ook van de Tapijtschelp (70%), de Mossel (63%) en de Amerikaanse zwaardschede (57%) was het percentage dubbele – lees ‘verse’ – schelpen hoog.

Dit staat in schril contrast met Halfgeknotte strandschelp en Kokkel, die slechts in 2% van alle gevonden exemplaren voorkwamen als doublet. Dit komt omdat de op onze stranden gevonden schelpen van deze twee soorten voornamelijk fossiel zijn, en als getuigen van een ver verleden al lang in twee schelphelften zijn uiteengevallen.

Nieuw aan de Grote Schelpenteldag 2021 was ook het ontbreken van vaste telposten. Corona-conforme ondersteuning door experten was wel mogelijk via een ScHELPdesk. Dit liet dit experten toe om drie kwart van alle verzamelde schelpen te valideren via een online verbinding met de burger-verzamelaar of op basis van doorgestuurde foto’s.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier