Nieuwe aanpak rond spreeuwenoverlast in Uitkerke lijkt te werken

© WK
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

De nieuwe aanpak van het stadsbestuur om de spreeuwenoverlast in Uitkerke in te dijken, lijkt te helpen: de vogels worden van de plek verjaagd door toestellen die angst- en alarmkreten produceren.

“De eerste avond kwam er nog een klein groepje spreeuwen in de bomen zitten, maar het waren er al veel minder dan normaal. We zagen ook dat ze direct van koers veranderen bij het horen van de kreten. En ook op dag twee deed dat toestelletje zijn werk: toen sliepen er zelfs géén spreeuwen meer in de bomen”, deelt Uitkerkenaar Ronny Vande Pitte zijn bevindingen.

Spreeuwen veroorzaken na het broedseizoen wel vaker overlast in stedelijke gebieden, maar omdat het om een beschermde diersoort gaat, zijn de mogelijkheden om die overlast in de dijken beperkt. In Blankenberge werd in het verleden al met andere diervriendelijke middelen geëxperimenteerd: zo werden er vogelverschrikkers ingezet in de vorm van oehoes.

Minder gewenning

“Aanvankelijk leek dit te helpen, maar na een zekere tijd trad er gewenning op en lieten de spreeuwen zich niet meer verjagen. Daarom hebben we nu recent twee mobiele geluidstoestellen aangekocht die angst- en alarmkreten produceren. Bij die methode treedt er veel minder gewenning op”, zegt schepen van Milieu Jurgen Content (Vooruit).

In Uitkerke kregen ze nu twee van die toestellen voor onbepaalde duur in bruikleen. “Als de spreeuwen daarmee constant van één plek verjaagd worden, blijven ze daar op den duur permanent weg en gaan ze elders overnachten”, zegt Content. “Alleen zijn die vogels daarmee niet helemààl weg natuurlijk: gisteravond zag ik dat er een enorme zwerm was neergestreken op een bouwkraan in de Wulpenlaan – in vogelvlucht misschien vijfhonderd meter van de kerk.”

Vrijwilligers nodig

Voorlopig kreeg het stadsbestuur daar nog geen nieuwe overlastmeldingen van. “Maar dat is allicht een kwestie van tijd. Al onze hoop is erop gevestigd dat de spreeuwen uiteindelijk ergens zullen neerstrijken waar ze voor niemand overlast veroorzaken”, aldus nog Content. Ondertussen communiceerde het stadsbestuur op zijn website over de nieuwe maatregelen. “Want het lijkt, gezien het verplaatsingsgedrag van die vogels, aangewezen dat we voor het volledige grondgebied een lijstje met vrijwilligers aanleggen die bij overlast zo’n toestel willen hanteren”, klinkt het.

Het stadsbestuur overweegt om op die manier ook de meeuwenoverlast te bestrijden.

De geluidstoestellen kunnen gratis ontleend worden bij de Cel Milieu, vrijwilligers kunnen zich aanmelden via milieu@blankenberge.be of op het nummer 050 63 64 50

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.