Nieuw RUP moet wateroverlast Vicognewijk in Bredene tegengaan

Burgemeester Steve Vandenberghe, schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Vermeire, wijkbewoner Kelly Spillier en eerste schepen Erwin Feys aan de Vicognehoeve. © MM
Redactie KW

Met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wil het gemeentebestuur van Bredene in de toekomst uniforme stedenbouwkundige voorschriften voor de Vicognewijk. Nieuwe reglementering rond het verharden van percelen moet de wijk van verdere wateroverlast vrijwaren.

Het overgrote deel van het plangebied Vicogne is volgens het gewestplan Oostende-Middenkust gelegen in woongebied. Een klein gedeelte rond de site Vicognehoeve valt in parkgebied.

Afwijkingsmogelijkheden

“Momenteel wordt de zonevreemde wetgeving toegepast voor de woningen, gelegen in parkgebied. Twee zones in het plangebied zijn gelegen binnen het BPA Zeelaan-deel 1. Dat bijzonder plan van aanleg is meer dan 15 jaar oud en door de gewijzigde wetgeving zijn er daardoor heel wat afwijkingsmogelijkheden en dient de beoordeling van vergunningen altijd op perceelsniveau te gebeuren.”

“Door de opmaak van een RUP Vicogne zal dat in de toekomst op een eenduidige, uniforme, manier kunnen gebeuren”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Vermeire (CD&V).

Maximale oppervlakte

Het plangebied bestaat grotendeels uit woonwijken met eengezinswoningen in open, halfopen en gesloten bebouwing. “Gezien de groeiende problematiek rond wateroverlast, droogte en klimaatverandering is het niet langer verantwoord om grote delen van een perceel in een residentiële wijk te bebouwen of te verharden.”

“Precies daarom zullen we normen vastleggen voor de maximale oppervlakte van een perceel, die mag worden verhard of bebouwd. Deze normen zullen afhankelijk zijn van de afmetingen van het perceel.”

Dat uitgerekend de Vicognewijk de voorbije jaren meermaals geteisterd werd door wateroverlast zal ongetwijfeld meespelen. Onder meer delen van de Zijdeling en het Ter Cuereplein stonden enkele jaren geleden al onder water.

Tennisclub vrijwaren

Met het nieuwe RUP wil het gemeentebestuur ook de toekomst van tennisclub Vicogne, op de gronden van de Vicognehoeve, vrijwaren. “Het is uiteraard de bedoeling dat de tennisclub op zijn bekende stek kan blijven. Vandaag is ze eigenlijk zonevreemd.”

“Het bizarre is dat sommige woningen in de wijk in parkgebied liggen terwijl de tennisclub in een bouwzone ligt. Met dit RUP willen we de voorschriften in overeenstemming brengen met de bestaande situatie”, besluit schepen Vermeire. (Marc Mahieu)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.