Natuurverenigingen pleiten voor bouwstop op voormalige camping aan Zeeparkduinen in De Panne

De Zeeparkduinen liggen op een boogscheut van het iconische beeld De Drie Wijsneuzen. © MVO
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Projectontwikkelaars hebben hun oog laten vallen op het kampeerterrein waar zich tot 6 jaar geleden camping Zeepark bevond. Ze zien er een unieke kans om op een van de laatste bebouwbare plaatsen aan de kust vakantiehuisjes en een hotel neer te poten. Tot grote ergernis van een aantal natuurverenigingen waaronder Natuurpunt Westkust, de West-Vlaamse Milieufederatie en De Bron vzw. Zij pleiten voor een bouwstop.

“Het is een gemiste kans geweest om het GRUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) bij te sturen toen de camping werd stopgezet”, zegt Peter Bossu, coördinator Natuurpunt/De Bron/De Blankaart. “Dit stuk was op het gewestplan ingekleurd als recreatieve zone en genoot dus geen enkele bescherming. In theorie kan er dus inderdaad een vakantiedorp of hotel worden gebouwd op die 6 hectare als zone voor verblijfsrecreatie. Door de stopzetting van de campingactiviteit beantwoordt dit duinengebied (ruim 6 hectare, red.) nu wel aan de criteria voor bescherming in het kader van het Duinendecreet. Wij hebben een waslijst argumenten om te staven dat dit stuk natuurgebied moet beschermd worden en dat de natuur zich kan herstellen.”

Natuurlijke bescherming

“Het was al vreemd dat de zeereepduinen die ervoor liggen wel een bestemming als natuurgebied hadden gekregen. De zeereepduinen zijn een natuurlijke eerstelijnsbescherming tegen stormen. Die zijn van cruciaal belang om het water tegen te houden. Daardoor zou er ook bespaard worden op de dure suppletiewerken waaraan De Panne elk jaar handenvol geld uitgeeft om elk jaar tonnen zand aan te voeren. We moeten ook een intacte overgang van de beschermde Houtsaegerduinen naar het strand te behouden. Die natuurlijke overgangen zijn belangrijk voor de natuurlijke dynamiek en de verspreiding van specifieke flora en fauna.”

Positief voor biodiversiteit

“Sinds de camping verlaten is heeft de natuur er al aardig aan terrein gewonnen: typische duinplanten zoals blauwe zeedistel, zeewinde, zeewolfsmelk, zeeraket en duindoorn duiken weer op en er broeden zeldzame kuifleeuweriken. Als de paar gebouwen die er nog staan worden afgebroken en de voormalige weg wordt uitgebroken kan het gebied helemaal worden hersteld als een dynamisch stuivend duinlandschap, Een aaneengesloten duin van 10 hectare is ook positief voor de biodiversiteit van zeldzame kustgebonden planten en dieren, zoals de rugstreeppad.”

Klimaatdoelstellingen

Er is nog geen omgevingsvergunning toegekend en de natuurverenigingen trekken aan de alarmbel bij de overheid. Zij dringen erop aan dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid neemt omdat het belang van de bescherming en het herstel van de Zeeparkduinen het lokale niveau overstijgt. “De overheid krijgt de kans om hier een deel van de klimaatdoelstellingen te realiseren door het terrein volledig te ontharden”, besluit Peter Bossu.

Reactie burgemeester

Burgemeester Bram Degrieck legt uit: “Enkele jaren geleden hebben we voor de volledige site een GRUP gemaakt: een gemeentelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan. De site van Camping Zeepark was privéterrein en ligt in een ‘zone voor verblijfsrecreatie’. We wilden als gemeente absoluut vermijden dat de camping zou worden volgebouwd en dat het geheel zou ontwikkelen naar een zoveelste vakantiedorp zoals we er al zoveel hebben aan de kust. De uitgangspistes van het GRUP is dat er slechts 15 procent van de site zichtbaar bebouwd mag worden, dat er bijkomende natuur wordt gecreëerd én dat het geheel publiek toegankelijk moet zijn via paden en doorsteken.”

Beperkte oppervlakte bebouwd

“Het GRUP werd in 2016 goedgekeurd, en eigenlijk hebben we er op alle banken applaus voor gekregen. De eigenaar van de site heeft in de voorbije jaren verschillende plannen ingediend maar stoot ondertussen op steeds maar nieuwe en bijkomende voorwaarden vanwege het Agentschap voor Natuur en Bos. Het lijkt erop dat het ANB zijn macht als bindende adviesinstantie niet correct aanwendt – en daarbij wik en weeg ik mijn woorden. Natuurpunt laat echter uitschijnen dat alle bestaande duinvorming zal moeten verdwijnen en dat er overal gebouwen komen. Dat klopt niet. Het GRUP voorziet op een beperkte oppervlakte bebouwing en de bestaande duinengordels blijven quasi intact – integendeel, ze worden versterkt en uitgebreid. Het is niet omdat nieuwe duinen kunstmatig worden aangelegd dat het daarvoor per se slechte duinen zonder natuurwaarden zijn. Wie dus pleit voor het behoud van de site en het natuurlijk laten evolueren van de site, moet de site aankopen. Vlaanderen heeft die kans gemist, jaren geleden. Die site heeft nu eenmaal een bepaalde economische waarde, die vast enkele miljoenen euro’s zal bedragen. Of de zak van de Vlaamse Overheid zó diep is in huidige tijden, is uiteraard de vraag.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.