Natuurreservaat tussen Brugge en Zedelgem uitgebreid met 37 hectare

(foto JVM)
Piet De Ville

Natuurpunt en Stad Brugge slaagden erin om het natuurreservaat Rode Dopheide, gelegen tussen Brugge en Zedelgem, te verdriedubbelen tot meer dan 50 hectare. “De uitbreiding met 37 hectare staat gelijk aan zo’n 55 voetbalvelden”, zegt Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Het Rode Dopheidereservaat, dat in 1978 werd opgericht met een oppervlakte van 2,5 hectare, wordt beheerd door Natuurpunt en bevat een mooie heidesoort die in de Brugse regio eerder uitzonderlijk is. Dit reservaat ligt tussen Brugge en Zedelgem en wordt door de A10 gescheiden van het Brugse stadsdomein Tudor.

Een gedeelte ligt in Sint-Andries (Brugge) en een gedeelte in de Jabbeekse deelgemeente Snellegem. De voorbije tien jaar breidde het reservaat al gevoelig uit naar 15 hectare waarbij Natuurpunt voor de financiering van de uitbreidingen steeds kon rekenen op Brugse stedelijke subsidies.

“Met de huidige uitbreiding groeit het gebied in één klap van 15 hectare naar meer dan 50 hectare. We breiden het reservaat uit met meer dan 55 voetbalvelden”, zegt schepen van Financiën en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Inheems loofbos en bloemrijk grasland

“Op een vierde van de aangekochte gronden gaan we nieuw bos aanleggen”, vult conservator Karim Neirinck van Natuurpunt aan. “Nog deze winter hopen we de eerste aanplant te kunnen realiseren. Het mee aangekochte bos zal ecologisch opgewaardeerd worden tot een gevarieerd inheems loofbos.”

“Een aantal percelen binnen de aankoop blijven open en zullen in samenwerking met lokale landbouwers evolueren naar bloemrijk grasland. Het Dopheidereservaat bevat overigens ook heel wat uitzonderlijke fauna, zoals zeldzame soorten duizendpoten en spinnen en er werden ook al boommarters en hazelwormen gespot.”

Het natuurreservaat zal toegankelijk zijn bij geleide wandelingen en bij beheerwerken, waarvoor Natuurpunt ook graag een beroep doet op vrijwilligers. Ook heel wat wandelroutes en fietspaden zijn in de buurt te vinden.

Schepen Van Volcem wijst er ook nog op dat het gebied belangrijk is voor de drinkwatervoorziening. “Door de aankoop van de gronden en een beheer als natuurreservaat ontstaat een mooie bufferzone die de kwaliteit van het water ten goede zal komen”, besluit de schepen.

(PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.