N-VA wil 7 voormalige stortplaatsen in Beernem omvormen tot 8 hectare bos: “Onderzoek is al lopende”

© (Foto AVH)
© (Foto AVH)
Redactie KW

Op de gemeenteraad van 25 maart zal oppositiepartij N-VA een voorstel lanceren om oude gemeentelijke stortplaatsen om te vormen naar nieuwe natuurgebieden. Het voorstel komt er nadat Minister van Omgeving Zuhal Demir daarvoor middelen vrijmaakt. Het gemeentebestuur onderzoekt het voorstel en bevestigde dat er voor bepaalde gebieden reeds onderzoek aan de gang is naar de staat van de bodem van oude stortgebieden.

“Minister van Omgeving Zuhal Demir doet alle Vlaamse gemeentes het aanbod om aanwezige stortplaatsen te bebossen. Daarbij voorziet ze via OVAM de nodige middelen voor een bodemonderzoek en voor het aanplanten van bomen of spontane verbossing. Die kans wil de N-VA met twee handen grijpen In Beernem zijn er zeven voormalige stortplaatsen met afval in de bodem die bebost kunnen worden”, stelt fractieleider Gijs Degrande. “Het gaat om 7 verschillende percelen verspreid over onze gemeente in de omgeving van de Kauter, de Fortstraat en Beverhoutsveld. De locaties omvatten samen 8 hectare.” Een kans die het gemeentebestuur volgens N-VA niet mag laten liggen: “We geven deze historisch vervuilde gronden een gezonde toekomst én zorgen we voor bijkomend bos in onze gemeente”, zegt Degrande. OVAM zal zelf bepalen welke gebieden verder onderzocht moeten worden. “Het kan dus zijn dat er bij sommige gebieden meteen aanplanting kan gebeuren en dat sanering niet nodig is. Waar sanering wel nodig is, kan de Vlaamse overheid middelen voorzien, want de kosten voor dat onderzoek, de sanering en bebossing kunnen hoog oplopen”, besluit Degrande.

Milieuschepen Jan Vanassche beloofde in een eerste reactie het voorstel te bekijken. Volgens hem is het gebied in Beverhoutsveld een goed voorbeeld van dergelijke aanpak, want ook daar was vroeger een stortplaats. “Intussen groeide die plek uit tot een prachtig natuurgebied. OVAM onderzoekt ook al andere gebieden in onze regio.” Vanassche zal het voorstel nu tegen de gemeenteraad onderzoeken: “Het is belangrijk dat we de mogelijkheden van het voorstel toetsen aan ons bestuursakkoord en nagaan of de plannen passen in onze meerjarenplanning. Als wij dat opportuun vinden, gaan we hierover een visie vormen en het debat op de gemeenteraad voeren.”

(AVH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.