Mogelijk bos in Langemark al uitgespeeld

Schepenen Dominique Cool (r) en Peter Vantomme (l) bij de vooropgestelde locatie.© PCO
Schepenen Dominique Cool (r) en Peter Vantomme (l) bij de vooropgestelde locatie.© PCO
Redactie KW

Het plan om een bos aan te planten op grond van de kerkfabriek in Langemark gaat niet door. “De gemeente blijft een lege vlek op de boskaart”, zegt milieuschepen Peter Vantomme met spijt.

Het lokaal bestuur engageerde zich in het huidige meerjarenplan met steun van de Vlaamse overheid tot het aanleggen van een bos. “Anderhalf jaar terug is de gemeente bij ons langs geweest met de vraag om de grond van de kerkfabriek in erfpacht te gebruiken. Dat is een perceel grond van 2 hectare gelegen tussen de Boezingestraat en de Cayennestraat in Langemark. Het overleg werd bemoeilijkt door corona en voor ons bijkomend door de afwezigheid van een pastoor. Na afloop moesten wij telkens overleggen met de deken.”

“Er zijn een paar vergaderingen geweest met de directeur van de gemeente, Sabine De Wandel, en de bevoegde schepen Dominique Cool. De notaris vervulde de rol van bemiddelaar. Als kerkfabriek waren we akkoord om de gronden te vervreemden aan de gemeente, maar dan wel in ruil voor evenwaardige grond. Wij zelf hebben niet de capaciteiten om die zoektocht zelf te organiseren. Het bestuur van de kerkfabriek bestaat uit vijf vrijwilligers”, antwoordt bestuurslid Philip Van Eecke.

“Wij worden geacht de portefeuille van de kerkfabriek en de schenkingen als een goede huisvader te beheren. Wij moeten kijken naar ons rendement. Het is niet wij die gezegd hebben dat precies daar een bos moest komen”, vult de kersverse secretaris van de kerkfabriek Danny Jonckheere aan.

Maatschappelijk draagvlak

In alle vorige legislaturen kondigde iedere schepen van milieu het idee van een bos aan. “Verschillende locaties kwamen aan bod. Uiteindelijk leverde dat “nul” bos op”, stelt schepen Peter Vantomme (N-VA) vast. “Als gemeente zijn we eigenlijk “bosloos”. Tegenover buurgemeenten vertoont Langemark-Poelkapelle jammer genoeg een lege vlek op de boskaart. Misschien kunnen we nu zorgen voor de kinderen van later? Dat was alleszins de bedoeling van het initiatief. We hebben de intentie om de klimaatplannen te bereiken en een bos was één van de doelen. Dat is belangrijk voor het milieu en de strijd tegen de klimaatopwarming. De mogelijkheden zijn nu bijzonder beperkt geworden. Er is misschien nog een kans bij één private eigenaar om een bos te ontwikkelen. De persoon wenst anoniem te blijven.”

Niet eenvoudig voor de gemeente om grond te verwerven die op de markt wordt aangeboden. “Veel gronden zijn verbonden aan een landbouwpacht van maximum 27 jaar. En als er al eens grond vrij komt dan moet de eigenaar het ook nog willen verkopen voor bos. De kans dat je als gemeente aan grond geraakt met een bestemming voor bos is erg klein”, stelt schepen Dominique Cool (N-VA), bevoegd voor kerkfabrieken, vast.

De locatie tussen de Boezingestraat en de Cayennestraat was pachtvrij. “Het was een geschikte plaats voor een (speel)bos, Het leunt dicht bij de toekomstige jongerencampus aan. Wij dachten dat de kerkfabriek ook een maatschappelijk doel heeft en een partner kon zijn in het bosverhaal. Al vlug werd het duidelijk dat erfpacht geen optie was, maar dat de leden van de kerkfabriek open stonden voor verkoop”, blikt Dominique Cool terug.

“Tijdens het digitaal overlegmoment met de burgers in Langemark stond het onderwerp bos op de agenda en het enthousiasme was groot. Ook de online bevraging was heel positief bij de bevolking. Er is een breed draagvlak” stellen de schepenen vast.

Politiek draagvlak

Er is financiële steun aan gemeenten om bossen aan te planten Voor aankoop van de grond is er tot 50.000 euro per hectare voorzien. Voor het aanplanten is er 3.000 euro per hectare voorzien.

“Dat is een zwaar gemiste kans om een beslissing te nemen die ten goede komt aan alle parochianen. Het eigendom van de kerkfabriek zou verankerd worden en hun exploitatietekorten gedrukt”, kijkt Dominique Cool naar de toekomst. “Jaarlijks reserveren we als gemeente 220.000 euro voor alle zes kerkfabrieken. Als zelfs de gemeente geen kans krijgt om de grond van de kerkfabriek van Langemark te verwerven, wie dan wel? De grote vraag is, moeten we dergelijke instellingen of besturen nog zo hard blijven subsidiëren in de lijn met de Napoleontische wetten. Mogen daar vragen over gesteld worden?”

(PCO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.