Moet ‘bomenvriend’ Alain zijn huis alsnog verkopen?

Alain verliest stilaan de moed.© DC
Alain verliest stilaan de moed.© DC
Redactie KW

Dan toch nog geen licht aan het einde van de tunnel voor de Brugse bomenvriend Alain De Coessemaecker; de man die door een jarenlang juridisch dispuut over verwilderde bomen zijn woning dreigt te moeten verkopen om alle kosten te betalen. Nadat hij begin dit jaar nog een overeenkomst bereikte met zijn buren, werd nu door de rechter beslist dat hij geen recht heeft op een renteloze lening van het Brugse OCMW.

Het ziet er opnieuw niet goed uit voor Alain De Coessemaeker, die man uit Assebroek bij Brugge die zo verknocht is aan de bomen en struiken in zijn tuin dat hij er financieel volledig aan ten onder dreigt te gaan en mogelijk zelfs zijn huis moet verkopen.

Dwangsom

Het hele bomenverhaal begon intussen bijna tien jaar geleden, toen de buren van Alain hun beklag deden over zijn verwilderde tuin. Vooral de erg hoog opgeschoten bomen en struiken die het licht en zonneschijn afnamen waren voor hen een doorn in het oog. Nadat een zitting in verzoening bij de vrederechter geen soelaas bracht, Alain bleef immers erg gehecht aan zijn bomen, werd hij op straffe van een fikse dwangsom verplicht om de bomen te kappen.

De man kon dat niet over zijn hart krijgen en stelde dan maar voor de bomen te ‘verplanten’; een behoorlijke dure en tijdrovende activiteit. Intussen verstreken vele maanden en bleef de dwangsom oplopen. Intussen zijn de hinderlijke bomen al enkele jaren weg maar de gehele juridisch en financiële naspel breekt Alain De Coessemaeker erg zuur op.

Huis verkopen

Om alle schuldvorderingen, die op een bepaald moment zelfs begroot werden op zo’n 800.000 euro, te kunnen betalen werd in 2019 door het Arbeidshof, in een bevestiging van een eerder vonnis van de arbeidsrechtbank, beslist dat hij zijn woning moest verkopen. Tenzij er alsnog een akkoord met de schuldeisers zou komen. Alain zwoer de woning waar hij opgroeide en steeds bleef wonen nooit te verkopen en zocht naar uitwegen.

Begin dit jaar kon hij met de schuldeisende partijen dan toch een akkoord bereiken, waarbij ze een deel van hun vordering lieten vallen, en leek het er naar uit te zien dat hij zijn woning alsnog zou kunnen behouden. De af te betalen sommen bleven behoorlijk groot – namelijk 23.000 euro aan de buren aan de linkerkant en 37.000 euro aan de erfgenamen van de intussen overleden buurvrouw aan de andere kant – maar Alain had zijn hoop gelegd op het verkrijgen van een renteloze bij het OCMW van Brugge. Met de argumentatie dat hij geen menswaardig bestaan meer zou kunnen leiden als hij zijn woning zou kwijt geraken.

Niet noodzakelijk

Maar dat zag het Brugse OCMW dus anders: er werd geoordeeld dat het voor het leiden van een menswaardig bestaan wel noodzakelijk is een dak boven het hoofd te hebben maar dat dit niet noodzakelijk een woning in eigendom hoeft te zijn; er zijn immers veel mensen die zich geen eigen woning kunnen permitteren in een huurwoning wonen.

Alain ging tegen die beslissing in beroep, een beroep dat werd behandeld door de Arbeidsrechbank Gent, afdeling Brugge. De Arbeidsrechtbank volgde de argumentatie van het OCMW en bevestigde dus ook de beslissing. Tot grote teleurstelling van Alain, die gezien hij leeft van een uitkering maar over heel beperkte middelen beschikt.

Geen leefgeld over

“Als ik een lening bij de bank, met een heel hoge rente, moet afbetalen dan hou ik bijna geen leefgeld meer over”, treurt Alain. “Nu ziet het ernaar uit dat ik alsnog mijn woning zal moeten verkopen; eventueel op lijfrente waarbij ik dus nog het vruchtgebruik zou blijven hebben. Het wordt alleszins heel moeilijk voor mij…”

(PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.