Minister Zuhal Demir ontving meer dan 20.000 inspraakreacties op ontwerp van stikstofakkoord

© (Foto BELGA)

Het totale aantal inspraakreacties op het ontwerp van stikstofakkoord van de Vlaamse regering heeft de kaap van 20.000 overschreden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin.

De Vlaamse regering wil de stikstofuitstoot omlaag krijgen en heeft daarvoor in februari een hele reeks maatregelen aangekondigd. Dat stikstofakkoord legt onder meer vast dat de varkensstapel tegen 2030 met 30 procent omlaag moet. Er is ook de veelbesproken maatregel om een 40-tal ‘rode bedrijven’ tegen 2025 verplicht te sluiten. Het gaat om landbouwbedrijven die door de combinatie van hun ligging met hun uitstoot een belangrijke impact hebben op de natuur in hun omgeving.

Van dinsdag 19 april tot en met 17 juni liep het openbaar onderzoek over de Vlaamse stikstofplannen. Dat openbaar onderzoek gaf iedereen de kans opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin heeft opgevraagd, blijkt dat het Departement Omgeving op 29 augustus in totaal 15.281 unieke inspraakreacties heeft geregistreerd. In 668 gevallen ging het om een petitie. Het totaal aantal reacties van individuele burgers, organisaties en bedrijven komt daarmee boven de 20.000 uit, zo stelt minister Demir in haar antwoord. 863 hiervan werden ingediend door verenigingen, organisaties en bedrijven uit de landbouwsector. 86 procent van de bezwaarschriften zijn reacties van individuele burgers.

Volgens Sintobin tonen de cijfers aan dat er “allerminst draagvlak is voor dit stikstofakkoord” en dat de kritiek ook zeker niet enkel van belangenorganisaties komt. “Dat 86 procent van de bezwaarschriften van individuele burgers komt, toont aan dat het niet gaat om stemmingmakerij van bepaalde landbouwbelangenorganisaties – zoals minister Demir wel eens durft te suggereren – maar dat de bezorgdheid over de gevolgen van het stikstofakkoord breed gedeeld wordt in de bevolking”, aldus Sintobin.

Dat er zoveel bezwaarschriften tegen het stikstofakkoord zijn, bewijst volgens het Vlaams Belang ook de noodzaak aan een impactstudie naar de socio-economische gevolgen van de plannen. “Wij hadden hier in het Vlaams Parlement een voorstel over ingediend, maar dit werd door de andere partijen weggestemd”, stelt Sintobin. Hij hoopt alvast dat het grote aantal bezwaarschriften de regering aanzet tot “grote bijsturingen”.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.